O nama

Dobro došli na naše stranice!

Dječji vrtić „Kaštela“ započeo je sa radom kao predškolska organizacija temeljem Rješenja o osnivanju DV „Kaštela“ Klasa: 021-05/91-02/04; Ur.broj: 2134-01-01-91-23 donijetog od Općine Kaštela dana 27. lipnja 1991. godine.

Posljednje vijesti


Programi

Alt text

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta, kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

Pročitajte više

Projekti

Alt text

Rad na projektu kod djece razvija niz vještina i znanja na koje se opet nadovezuju nova ili ranija. Djeca uče surađivati, diskutirati o problemima i rješavati ih. Pri radu na projektu njihova igra postaje konstruktivnija...

Pročitajte više


Savjetovalište

Savjetovalište za roditelje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja. Na raspolaganju su vam zdravstveni voditelji, pedagog, psiholog, defektolog i logoped u okviru “Savjetovališta za roditelje”.

pročitajte više

Jelovnik

Posebnu pozornost u našem vrtiću pridaje se pravilnoj, kvalitetnoj i raznovrsnoj prehrani. Naš jelovnik sastavlja viša medicinska sestra, a prilagođava se djeci s kroničnim bolestima i alergijama. Provjerava se kvaliteta i kvantiteta pripremljenih jela te kontrola primjene normativa.

pročitajte više

Roditeljski kutak

Zajedno s roditeljima nosimo odgovornost zajedničkog posla, a to je briga za dijete.

pročitajte više
Citat tjedna

Igra izvire iz djece kao vrelo iz brijega

Miroslav Krleža - Hrvatski pjesnik