Prije polaska u školu

  20 studenoga, 2018

PODRUČJE DIJETE TREBA ZNATI

Fina motorika šake i prstiju

– pravilno držati olovku
– vući crtu od točke do točke i između crta
– povlačiti valovite, kružne i uglate linije
– precrtati likove: kvadrat, trokut, romb

Slušno opažanje i razlikovanje

– rastaviti riječ na glasove
– čuti koji su glasovi u riječi i …
– kojim redoslijedom se pojavljuju

Prostorni odnosi

– što je gore, dolje, iza, ispred, iznad, ispod
– što je lijevo, desno – na sebi, na drugome, na slici
– uočiti smjer kretanja

Vremenski odnosi

– razlikovati jutro – podne – večer
– prije podne – poslije podne
– jučer – danas – sutra
– godišnja doba
– imenovati dane u tjednu (ne slijed)

Lateralizacija

– pisati i crtati dominantnom rukom

Matematičke vještine 

– mehanički brojiti do 30
– imati pojam broja do 10

Poznavanje boja

– točno imenovati sve boje i nijanse

Koncentracija pažnje

– usmjeriti pažnju na zadatak: broj minuta koliko ima godina + 2 min
– u igri 60 min

Govor

– razumjeti tuđi govor
– saopćiti svoje misli i potrebe
– ispravno izgovarati sve glasove

Samostalnost

– potpuno se samostalno odijevati i obuvati
– biti samostalno u održavanju higijene
– pitati kad nešto ne razumije
– pokušati samo riješiti problem, ne odustajati brzo bez teškoća

Socijalni razvoj

– pretežno se igrati u grupi djece
– konflikte rješavati verbalno, a ne fizičkom agresijom
– uočavati potrebe i interese drugih
– može čekati svoj red
– poštovati važeća pravila igre

Emocionalni razvoj

– suzdržati se od neglih emocionalnih izljeva
– osjećati „ja to mogu“
– pokušati pomoći ili utješiti drugo dijete

 

DIJETE JE SPREMNO ZA ŠKOLU AKO:

ima pozitivnu sliku o sebi
se zna zauzeti za sebe
zna rješavati probleme i sukobe
se ponosi uspjehom, a podnosi neuspjeh
pomaže i dijeli s prijateljima
zna se dogovarati i pridržavati pravila
upornošću završava što je počelo

JOŠ NOVOSTI

Logopedska trijaža

  13 studenoga, 2023

Rastimo zajedno

  18 rujna, 2023

Novosti NZJZ-SDŽ

  2 veljače, 2023

NAŠI VRTIĆI