Upisi


Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine, načina i uvjeta plaćanja učešća roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 6/06, 15/11 i 13/13) te članka 84. stavka 2. točke 4. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“, Upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o načinu upisa djece u programe dječjeg vrtića od 3.9. 2015. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kaštela na sjednici održanoj 7. 4. 2016. . godine, donosi

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece