Upisi


Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine, načina i uvjeta plaćanja učešća roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 6/06, 15/11 i 13/13) te članka 84. stavka 2. točke 4. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“, Upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o načinu upisa djece u programe dječjeg vrtića od 3.9. 2015. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kaštela na sjednici održanoj 7. 4. 2016. . godine, donosi

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece

Odluka o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV Kaštela za pedagošku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 1.a, čl. 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku [N.N. 47/09), Pravilnika o upisu i mjerilima djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece KLASA: 601-01/16/01/02 URBROJ: 2134/01-10/16/1-2 od 25.04. 2016. članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela”, te suglasnosti gradonačelnika grada Kaštela na odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Kaštela” u jaslice i redovite vrtićke programe u pedagoškoj godini 2018/19 od 4.4. 2018, Klasa: 601- 01/18-01/0006; URBROJ: 2134/01-1/1-18-2
Dječji vrtić „Kaštela” ističe na svojim objektima i no svojoj web stranici dv-kastela.hr:

Odluka o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV Kaštela za pedagošku godinu 2018./2019.

Zaključak

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela” broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispr. i 10/14) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

Zaključak