Zapošljavanje


Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 6 . sjednici održanoj 23.1. 2019. . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 6. sjednici održanoj 23. 1. 2019. . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), suglasnosti klasa. 601-01/18-01/0017; Urbroj: 2134/01-1/1-18-2 od 17. 9. 2018. ,čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 4 .sjednici održanoj 9. 10. 2018. . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 5. sjednici održanoj 9.studenog 2018 . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Natječaj za radno mjesto: Spremačice

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), suglasnosti Klasa. 601-01/18-01/0017; Urbroj: 2134/01-1/1-18-2 od 17. 9. 2018. ,čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 4 .sjednici održanoj 9. 10. 2018. . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Spremačice

Natječaj za radno mjesto: Spremačice

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), suglasnosti klasa. 601-01/18-01/0017; Urbroj: 2134/01-1/1-18-2 od 17. 9. 2018. ,čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 4 .sjednici održanoj 9. 10. 2018. . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Spremačice

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 4. sjednici održanoj 9. 10. 2018 . donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07 i 94/13) te članka 58. Statuta DV „Kaštela“ od 14.04.2014. Klasa: 601-01/14-01/03; Urbroj: 2134/01-10/6/14-3; Upravno vijeće DV „Kaštela“ na svojoj 42. Sjednici održanoj 10.05.2018. raspisuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela