Zapošavljanje


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07 i 94/13) te članka 58. Statuta DV „Kaštela“ od 14.04.2014. Klasa: 601-01/14-01/03; Urbroj: 2134/01-10/6/14-3; Upravno vijeće DV „Kaštela“ na svojoj 42. Sjednici održanoj 10.05.2018. raspisuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 42 .sjednici održanoj 10.05.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 40 .sjednici održanoj 28.03.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)i čl.56. Statuta DV „Kaštela“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ na 39. sjednici održanoj 09.02.2018. donijelo je oduku o raspisivanju

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: ZDRAVSTVENI VODITELJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ raspisuje

Natječaj za radno mjesto: ZDRAVSTVENI VODITELJ

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 37 .sjednici održanoj 28. 9. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 36 .sjednici održanoj 15. 9. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 36 .sjednici održanoj 15. 9. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 36 .sjednici održanoj 15. 9. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: SPREMAČICA


Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 36 .sjednici održanoj 15. 9. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: SPREMAČICA

Natječaj za radno mjesto: SPREMAČICA

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (nn 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 34 .sjednici održanoj 29. 6. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: SPREMAČICA

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 35. sjednici održanoj 28. 8. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (nn 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 34 .sjednici održanoj 29. 6. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: SPREMAČICA

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 34 .sjednici održanoj 29. 6. 2017. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: SPREMAČICA

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 32 .sjednici održanoj 10.4.2017. donijelo je odluku o raspisivanju: Natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 31 .sjednici održanoj 9.3.2017. donijelo je odluku o raspisivanju: Natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 29.. sjednici donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 28 . sjednici održanoj 29.9. 2016. god. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 28 .sjednici održanoj 29.9. 2016. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 28 .sjednici održanoj 29.9. 2016. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (nn 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 27 .sjednici održanoj 13.9.2016. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: Odgojitelj predškolske djece