Zapošavljanje


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07 i 94/13) te članka 58. Statuta DV „Kaštela“ od 14.04.2014. Klasa: 601-01/14-01/03; Urbroj: 2134/01-10/6/14-3; Upravno vijeće DV „Kaštela“ na svojoj 42. Sjednici održanoj 10.05.2018. raspisuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 42 .sjednici održanoj 10.05.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 40 .sjednici održanoj 28.03.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto:ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)i čl.56. Statuta DV „Kaštela“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ na 39. sjednici održanoj 09.02.2018. donijelo je oduku o raspisivanju

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za radno mjesto: ZDRAVSTVENI VODITELJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ raspisuje

Natječaj za radno mjesto: ZDRAVSTVENI VODITELJ