Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11) objavljuje se da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić „Kaštela“ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.