Statut


Statut dječjeg vrtića Kaštela

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 94/13 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) na svojoj 42 sjednici održanoj 14.04.2014. godine i uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Kaštela donijelo je:

Statut dječjeg vrtića Kaštela