Projekti

Rad na projektu kod djece razvija niz vještina i znanja na koje se opet nadovezuju nova ili ranija. Djeca uče surađivati, diskutirati o problemima i rješavati ih. Pri radu na projektu njihova igra postaje konstruktivnija, bogatija, a različitim izražavanjem (likovnim, dramskim, glazbenim…) pokazuju nama odraslima, kako uče i kako je čudesan svijet djeteta.

Zimske radosti djece

Izvješće o zimovanju djece u 2014. godini započet ćemo rečenicom: „Da su bar i svi moji mali prijatelji mogli uživati kao ja“. Kao i proteklih godina i ove zime djeca iz gradskih vrtića Kaštela i prijatelji iz privatnog vrtića „Vrtuljak“ sa svojim tetama Vanjom Strižak, Ljubom Duvnjak, Karmen Badrov, Valentinom Krstulović i Ankicom Brešković otišla su na zimovanje na Sljeme.

Ove godine smo šest dana boravili u hotelu „SNJEŽNA KRALJICA“  nadomak Zagreba. Dani su brzo prolazili. Djeca su uživala izmjenjujući aktivnosti. Dva puta dnevno od 9-13 i 15-18 sati boravila su na skijalištu učeći se skijati ili su uživali sanjkajući se na takozvanim lopaticama i pijatima. Jedva smo se nešto odmorili između ručka i užine. Nije ih trebalo nutkati hranom koje je zaista bilo u izobilju jer svježi zrak i aktivnosti otvore apetit i kod najslabijeg.

Večernje aktivnosti i trener Danko su nas zabavili i razveselili.

Svake večeri čula se pjesma uz vesele igre i takmičenja. Bilo je tu: ludih frizura, pidžama party, biranje najbolje maškare, najboljeg skijaša-ice………tražilo se blago,pekle se kobasice u prirodi. I zamislite nitko od nas nije ni šmrknuo, a kamoli se razbolio. Jedino su roditelji shvatili da su djeca bila bez njih i da će brzo narasti i otići,  ali to je ionako život. Nama, ljudima iz vrtića, drago je šta smo dio tog odrastanja, šta smo im potpora, uzor i što ih volimo. Pa eto opet, dogodine, sa nekom novom grupom u nekim novim izazovima.

Neka žive naša djeca i živjele sniježne tete Vanja,Ljuba,Karmen,Valentina i Ankica.

Stomatolog u vrtiću

Prošle godine (2013.) zdravstveni voditelj gradskih vrtića“ Kaštela“ A. Brešković i doktor stomatologije Josip Brešković zaposlen u ordinaciji doktorice Maje Ugrina u Trogiru, započeli su pilot program „Stomatolog u vrtiću“ u nekoliko vrtića.

Cilj nam je bio :

  • prevenirati strah kod djece od stomatologa
  • podučiti djecu o pravilnoj prehrani
  • naučiti ih kako pravilno prati zube
  • dobiti povratne informacije o važnosti edukacije od djece, roditelja i zaposlenika.

Povratne informacije su bile takve da smo ove godine (2014/15) odlučili krenuti u realizaciju projekta na razini radne organizacije šta obuhvaća svih 15 vrtića sa 920 djece koja su smještena u 37 grupa. Lani smo osim edukacije demonstrirali pregled samo  kod dvoje djece (jednog dječaka i jedne djevojčice) jer nismo osigurali materijal potreban za rad sa cijelom grupom.
Ove godine vrtić se pobrinuo da se omogući pregled sve prisutne djece u grupi i nabavio se sav materijal koji  je potreban za realizaciju ovog opsežnog projekta.
Projekt smo započeli u Rudinama u dječjem vrtiću „Murtilica“ 21. 01.2014.god. a završit ćemo ga u K. Sućurcu u djećjem vrtiću „Neven“ oko 20. 03. 2014.god. Na kraju projekta slijedi valorizacija stanja “oralnog zdravlja“ kod djece u dječjem vrtiću “Kaštela“ (tabelarni prikaz) i izložba dječjih radova u svim vrtićima.

Ukoliko povratne informacije budu pozitivne sa projektom nastavljamo i slijedeće godine. A ukoliko se dogodi nešto drugo zahvalit ćemo se dr. Maji Ugrini i dr. Josipu Breškoviću na trudu i razumijevanju i potražiti nešto novo, neki novi projekt koji će  nam isto biti od koristi.

Zdravstveni voditelj
A. Brešković

CAP Program

Razni oblici zlostavljanja djece jedan su od velikih problema suvremenih društava, pa tako i našeg. Prepoznajući taj problem i potrebu da se sa sprječavanjem zlostavljanja započne što ranije, DV „Kaštela“ je počeo surađivati s udrugom roditelja „Korak po korak“ u realizaciji CAP programa za predškolski odgoj. Naša psihologinja Dalma Luketin imenovana je povjerenicom Udruge za primjenu predškolskog programa u Splitsko dalmatinskoj županiji i članicom Savjeta CAP-a.
S udrugom roditelja „Korak po korak“ surađujemo već 4 godine, od studenog 2009. Tada  smo potaknuli održavanje seminara za edukaciju CAP pomagačica u našem vrtiću za cijelu Splitsko dalmatinsku županiju,  te je tom prilikom osposobljeno 15 odgajateljica i stručnih suradnica za primjenu ovog programa. Iste pedagoške godine, u veljači 2010. započeli smo s primjenom ovog programa u odgojnim skupinama sa djecom predškolcima. Programom su bili obuhvaćeni skoro svi predškolci, cca njih 300 koliko ih svake godine polazi vrtić, kao i njihovi roditelji i odgajatelji. Od tada svake godine 5 timova CAP pomagačica realizira CAP program u vrtiću, obuhvaćajući sve predškolce i njihove roditelje. Reakcije djece, roditelja i odgajatelja su vrlo pozitivne, što se može vidjeti iz njihovih povratnih informacija u pisanom obliku, ili u crtežima i izjavama djece nakon radionica. U idućoj pedagoškoj godini nastavit ćemo na isti način.
U ožujku 2011. godine i  2013. sudjelovali smo u organizaciji  seminara za edukaciju za primjenu CAP programa za odgajatelje naše Županije, tako da je cca 90 osoba educirano za primjenu ovog programa. Jedan dio njih realizira program u svojem vrtiću, dok se drugi tek pripremaju za to, ovisno o  podršci svojih stručnih službi i ravnatelja.
U primjeni CAP programa cijelo ovo vrijeme imamo izuzetno dobru suradnju s udrugom roditelja „Korak po korak“ iz Zagreba, koja nas opskrbljuje materijalima za djecu i roditelje i  vodi računa o održavanju kvalitete programa, a posebno naglašavamo stalnu podršku i poticanje na primjenu CAP programa kako bi se ostvario krajnji cilj, a to je pomoć zajednicama da udruženim snagama spriječe zlostavljanje djece.

Rastimo zajedno

UNICEF-ove radionice za roditelje
U DV „Kaštela“ je upravo završen program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ namijenjen roditeljima najmlađe djece u dobi do 4 godine života.
Program je podijeljen u 11 radionica  od kojih je svaka tema cjelina za sebe, a realizirale su ga Sandra Celić, odgajteljica , Asja Podrug, defektologinja i Dalma Luketin, psihologinja vrtića.
Neke povratne informacije roditelja:
„Puno, puno sam dobila, sa svakom radionicom smo rasli svi zajedno. Teško je izdvojiti  jedan primjer jer ih ima mnogo. Najveći dobitak su predivni ljudi koje sam upoznala.“
„ Osvijestila sam uzroke nekih svojih ponašanja kao i  pogreške koje radim pri odgoju svoje djece.“
„ Povećanje samopouzdanja kao roditelja i spoznaja da roditelj treba izdvojiti vrijeme za sebe bez grižnje savjesti.“
„Najkorisnijim dobitkom za sebe smatram  bolji odnos sa svojim djetetom  kao i vođenje djeteta, a ne zapovijedanje.“

Rad s potencijalno darovitom djecom

Predškolska ustanova za darovitu djecu može organizirati:

a) Prošireni redoviti program
b) Poseban program za darovite tzv. Igraonicu
c) Individualni rad/mentorstvo

U protekloj pedagoškoj godini identificirali smo 41 intelektualno darovite djece i njih 10 uključili u rad Igraonice za potencijalno darovitu djecu od studenog do lipnja. Ovakav rad s djecom u igraonici ima svoje dobre i loše strane. Dobre su što dijete dobiva mogućnost druženja sa sebi sličnima i još jedan način da zadovolji neke svoje specifične potrebe, a loše su etiketiranje i izdvajanje djeteta, čime se sva ostala djeca mogu osjećati manje vrijedna i važna. Problem predstavlja i činjenica da se u igraonicu može uključiti najviše desetak (čak samo do 8!) djece, pa sva ostala djeca koja su identificirana kao potencijalno darovita u vrtiću ostaju izvan programa. Osim toga, ovakav rad iziskuje i znatna materijalna sredstva. Rješenje je rad s darovitom djecom integriranom u odgojne skupine za što naš vrtić ima program rada verificiran još 2006. godine. NTC sustav učenja Ranka Rajovića i MENSE  vrlo je koristan i praktičan način uključivanja sve djece u vrtiću u proces identifikacije i rada na razvoju potencijalne darovitosti.

I ove pedagoške godine nastavljamo poticanje razvoja darovite djece polazeći od pretpostavke da svakom djetetu predškolskog uzrasta treba pristupiti kao potencijalno darovitom i osigurati mu odgoj i obrazovanje koje će optimalno poticati razvoj njegovih mogućnosti. Nastavit ćemo identifikaciju potencijalno darovite djece, te njihovo uključivanje u Igraonicu, ali i rad s darovitom djecom integriranom u odgojne skupine.

a) Edukacija odgajatelja i primjena NTC sustava učenja

Ljudski mozak se razvija vrlo brzo, tako da je do sedme godine formirano preko 70 % neuralnih veza (sinapsi). Kako je suvremena znanost je otkrila da od broja sinapsi ovisi i razvoj intelektualnih sposobnosti, to je dovoljan razlog da se sa primjenom specijaliziranih programa za djecu počne što ranije.

NTC sustavom učenja potiču se i razvijaju intelektualne sposobnosti svakog djeteta, a posebna je prednost što se kroz ovakav pristup rano potiču i otkrivaju darovita djeca, te se pravilno usmjerava njihov razvoj. Kroz igru se mogu stimulirati mnoge veze među neuronima (rast sinapsi) te tako povećati sposobnosti za učenje i indirektno poticati razvoj svakog pojedinca. To znači da bi se dijete moglo stimulirati da pokaže neki oblik darovitosti, a daroviti se mogu poticati da budu još sposobniji i svestraniji. Edukacija odgajatelja koji prepoznaju darovitost i u mogućnosti su pravilno usmjeravati razvoj djeteta je vrlo važna, a primjenom NTC programa roditelji, odgajatelji i svi drugi u tom procesu mogu puno učiniti za razvoj bioloških potencijala djeteta.
Primjenom „MENSA – NTC sustava učenja“:
- Podiže se razina intelektualnih sposobnosti sve djece koja sudjeluju u programu
- Sprječava se poremećaj koncentracije i pažnje tijekom pohađanja škole
- Razvija se koordinacija pokreta i motorika
- Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
- Sva djeca imaju koristi od programa, posebno darovita
- Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vježbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija

Važno je da odgajatelji u svakodnevni rad unose elemente koji dokazano potiču mentalni razvoj djece kao i specifične vježbe koje razvijaju koordinaciju pokreta i motoriku i na taj način sprječavaju poremećaj koncentracije i pažnje u kasnijem razdoblju života. Isto tako je važno razvijati brzinu razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje) kroz koju će se pratiti darovitost djece.

NTC sustav učenja primijenit će u svojim skupinama odgajatelji koji završe MENSINU edukaciju u 3 etape:
1. Dodatna stimulacija razvoja sinapsi
a)Kineziološke aktivnosti, akomodacija oka, rotacija, ravnoteža
b) Grafomotoričke vježbe
2. Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja
3. Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja

Iako nisu dio redovnog plana i programa rada u predškolskim ustanovama, ove vježbe se uklapaju u sve segmente rada.

b) Rad s darovitom djecom kroz igraonicu

Ovaj oblik rada nastavit ćemo i u ovoj pedagoškoj godini realizirajući zadatke kako slijedi:

ZadaciRealizatoriVrijeme realizacije
Prikupljanje podataka o novoupisanoj potencijalno darovitoj djeci psiholog, odgajatelji rujan
Objedinjavanje prikupljenih podataka od ove i protekle pedagoške godine Stručni tim za darovitu djecu,psiholog listopad
Dorada programa rada igraonice za darovitu djecu pedagog, psiholog listopad
Identifikacija sve uočene djece, dijagnostika psiholog rujan, listopad, studeni
Prikupljanje informacija o potencijalno darovitoj djeci putem Upitnika za odgajatelje psiholog, odgajatelji listopad
Prijedlog odgovarajućeg oblika podrške darovitom djetetu i suglasnost roditelja stručni tim za darovitu djecu listopad
Izrada plana i programa Igraonice za potencijalno darovitu djecu za 2018/19. godinu psiholog i voditelji igraonice listopad, studeni
Uključivanje roditelja u proces identifikacije i podrške darovitom djetetu: individualni razgovori s roditeljima i Upitnici za roditelje Stručni tim za darovitu djecu studeni
Informiranje odgajatelja o identificiranoj djeci sa svrhom osiguravanja odgovarajuće odgojne i o obrazovne podrške Stručni tim za darovitu djecu, psiholog studeni, prosinac
Realizacija Igraonice za potencijalno darovitu djecu, svakog utorka Stručni tim za darovitu djecu Od studenog 2018. do lipnja 2019.
Edukacija odgajatelja za NTC sustav učenja Stručna služba i odgajatelji, MENSA studeni
Evaluacija cjelokupnog rada Stručni tim za darovitu djecu lipanj
Suradnja s roditeljima, MENSOM, Centrom Bistrić i DV Cvit Mediterana, Udrugom za robotiku "Futura" Stručni tim za darovitu djecu tijekom godine
Praćenje i vođenje dokumentacije o darovitoj djeci psiholog tijekom godine
Izlet djeca koja pohađaju igraonicu i odgojitelji travanj

c) Individualni rad/mentorstvo
Psiholog će raditi s identificiranom potencijalno darovitom djecom  koja neće moći biti uključena u igraonicu zbog ograničenog broja. To uključuje praćenje razvoja djeteta i individualni rad s djetetom prema prilagođenom programu tijekom cijele pedagoške godine.