Savjetovalište

Savjetovalište za roditelje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja. Na raspolaganju su vam zdravstveni voditelji, pedagog, psiholog, defektolog i logoped u okviru “Savjetovališta za roditelje”.

Defektolog

Rad stručnog suradnika defektologa-rehabilitatora u vrtiću usmjeren je na:
• praćenje razvoja djece i sagledavanje individualnih razvojnih potreba djece u svim skupinama
• pravovremeno prepoznavanje teškoća u razvoju
• otklanjanje ili ublažavanje teškoća u razvoju edukacijsko-rehabilitacijskim pristupom u neposrednom radu s djecom u grupi i individualnom radu
• poboljšavanje uvjeta za integraciju djece s teškoćama u razvoju u vrtić razvojem pozitivnih stavova prema integraciji, odabirom primjerene opreme, didaktike i poticajnih aktivnosti
• podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba i prihvaćanju teškoća (roditeljski sastanci, savjetovanje, upućivanje po potrebi u druge ustanove)
• podrška odgojiteljima u planiranju aktivnosti, neposrednom radu i proširivanju stručnih znanja

Roditelj može potražiti savjet i pomoć defektologa kada njegovo dijete ima neku razvojnu poteškoću ili ako ga brine ponašanje i razvoj djeteta.
To može biti u nekom od sljedećih slučajeva:
× Ako u ranom razvoju djeteta postoje faktori rizika (prijevremeno rođeno dijete, komplikacije u porodu, mala porođajna težina…) i dijete se sporije motorički ili govorno razvija.
× Ako dijete ne vidi ili ne čuje dobro (npr. približava materijal očima, naginje glavu, često trlja oči, ne odaziva se uvijek na svoje ime ili ne slijedi upute…).
× Ako dijete u dobi od 3,5 godine ne uspijeva složiti sliku iz barem 2 dijela; ili u dobi od 5 godina puzzle od više dijelova.
× Ako u 4. godini dijete ne pronalazi parove predmeta po boji, veličini ili obliku, te ako u toj dobi ne može prebrojati do 4 predmeta.
× Ako je igra djeteta jednolična i nedovoljno maštovita, te se čini da dijete ne pokazuje interes za igračke ili se njima igra na „neuobičajen“ način.
× Ako dijete ima poteškoća s pamćenjem.
× Ako dijete u dobi 4 do 5 godina ne drži pravilno olovku, a crtež je siromašan bez prepoznatljivih elemenata.
× Ako u godini pred polazak u školu ne može slijediti pravila društvenih igara.
× Ako se ne može duže zadržati u nekoj igri, slušati dulje priče, te brzo prelazi s jednog na drugi sadržaj ili je stalno u pokretu.
× Ako ne uspostavlja kontakt očima, ne pokazuje interes za vršnjake, te ima teškoća u komunikaciji s okolinom.

Poštovani roditelji, ukoliko ste zabrinuti za razvoj ili ponašanje Vašeg djeteta, možete potražiti savjet defektologa.

Asja Podrug, prof. def. i spec. rane intervencije

Logoped

Što je to logoped?

Logoped je osoba koja se bavi djecom s teškoćama u verbalno – glasovnoj komunikaciji. To je osoba koja pomaže djeci pronaći izgubljeni glas, osoba koja pomaže djeci pronaći pravilan redosljed glasova u riječi. Osoba koja pomaže djeci koja su netečna u govoru, djeci koja mucaju ili su brzopleta u svom govoru. Osoba koja pomaže djeci usporena/zakašnjela govorno – jezičnog razvoja. Osoba koju možete pronaći i u Vašem vrtiću.

Zašto sam odabrala biti baš to – teta logopedica?

Pa, još u gimnaziskim danima znala sam da želim raditi u vrtiću. Ali, što točno? Nakon pomnog razmatranja i proučavanja raznih poslova (odgojitelja, pedagoga, psihologa…) onaj logopeda mi je najviše „sjeo“. I od tada sam jedva čekala i sama započeti raditi s djecom, pomažući im pronaći ono izgubljeno…

A zašto baš vrtić?

Pa zar u vrtiću nije najljepše?! Toliko igre, toliko bezbrižnosti, a opet toliko učenja i sazrijevanja kroz igru. Vrtićka dob najidealnija je za prevenciju i rehabilitaciju govorno – jezičnih poteškoća djece, tj. pravovremenim vježbama mnoge teškoće mogu se prevladati do škole.

Kako i što sve uopće radi logoped?

Logopedske vježbe u principu traju pola sata (30min.) u terminima 1 do 2 puta tjedno, za predškolce, a za mlađu djecu i do 1 put u 2 ili više tjedana, ovisno o teškoći. O terminima se dogovaram zajedno s roditeljima, ovisno o njihovim mogućnostima dovođenja djeteta na logopedske vježbe.

Uz svakodnevne redovite logopedske vježbe, moram još pronaći vremena i za izradu priprema rada, logopedsku dokumentaciju i dokumentaciju djece, savjetovanje roditelja i odgojitelja za rad s djecom s GJteškoćama, organiziranje i održavanje radionica za roditelje i odgojitelje, rad u stručnom timu vrtića, rad u aktivu predškolskih logopeda, u Hrvatskom logopedskom društvu podružnici Split, rad u udruzi stručnih suradnika splitsko-dalmatinske županije…….

 I na kraju ne zaboravite!

Ako vam ništa ne polazi za rukom u namjeri da pomognete vašem djetetu, nipošto ga nemojte ispravljati, popravljati, opominjati, ili ne daj Bože štogod drugo.

Dok ne dobijete stručnu pomoć logopeda, uživajte u zajedničkom čitanju neke bajke, priče, šuštave pjesme koristeći različite glasove (medo, lisica, djete…svatko ima svoju boju glasa). Uživajte u zajedničkoj šetnji uz more, po kozjačkoj ili mosorskoj padini… Djeca brzo rastu. Iskoristite takve trenutke, kasnije za to nećete imati prilike!

Nada Raič, prof. logoped

 

Psiholog

Dalma Luketin, stručna suradnica – psiholog zaposlena je u našem vrtiću od 1996. godine.
29. svibnja 2018. godine napredovala je iz zvanja psihologa – mentora u zvanje psihologa – savjetnika.

Što i kako radi psiholog u vrtiću?

Dalma Luketin često neposredno boravi u odgojnim skupinama prateći ostvarivanje programskih zadaća ustanove, ponašanje djece i dodatne potrebe odgojitelja. Svakodnevnom komunikacijom s odgojiteljima dobiva povratnu informacije o aktualnim događanjima u ustanovi te predlaže primjerene oblike rada s djecom.

Kontinuirano i sustavno prati proces prilagodbe djece i njihove razvojne posebnosti kao i specifične posebnosti djeteta. Zalaže se za inkluziju djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine sustavno prateći njihov razvoj.

Poseban doprinos daje i u osmišljavanju programa rada s potencijalno darovitom djecom pri čemu sudjeluje u procesu procjene njihovih sposobnosti, realizaciji programskih aktivnosti, interviziji, savjetovanju odgojitelja, roditelja te godišnjoj evaluaciji rada. U svom cjelokupnom radu promiče ideju o zaštiti dječjih prava te se dodatno angažira u promociji i primjeni CAP programa prevencije zlostavljanja.

Prepoznatljivi rezultati profesionalnog djelovanja vidljivi su u brojnim stručnim publikacijama koje objavljuje samostalno ili u koautorstvu: Hiperaktivno ponašanje djece i mladeži ( ODRASTATI, Zbornik radova, Kaštela 2005.), KAKO: Kvalitenim aktivnostima kreiramo odgoj, 2006. Kad je mozgu dosadno (u: Mirisi djetinjstva, 2014.) Informatizacija rada u dječjem vrtiću kao preduvjet življenja u sadašnjosti i odgajanja za budućnost (u Mirisi djetinjstva, 2016.), Roditeljstvo je dvosmjeran odnos, 2015.

Psihologinja kontinuirano radi na interakciji i razmjeni iskustava s odgojiteljima u pravcu unaprjeđivanja kvalitete rada u vrtiću. Odgojiteljske kompetencije razvija i dodatnim edukacijama: Metafora – primjena u praksi, Kako uvjerenja utječu na ponašanje, Hiperaktivno dijete – različito viđenje i druge teme.
Suradnju s roditeljima ostvaruje uspješno i uz međusobno uvažavanje, u individualnim kontaktima ili putem roditeljskih sastanaka. Provodi edukativne radionice i predavanja usmjerena na razvoj roditeljskih kompetencija: Odgovornost roditelja, odgovornost djece, Što umjesto kazne, Emocionalna i socijalna spremnost za školu itd. te set radionica u sklopu programa RASTIMO ZAJEDNO.

 

Pedagog

Možda i znate, ali DV “Kaštela” ima:
× 13 vrtića,
× 39 skupina djece,
× 57 odgojiteljica,
× 1 ili 2 skupine male škole,
× godišnje nikad manje od 5 pripravnica,
× 900 upisane djece,
× otprilike 150 neupisanih kandidata,
× 300 ljutih roditelja,
× 600 baka i djedova jednako ljutih i uvrijeđenih
× …i jednog (1) pedagoga.
(Ne žalim se – volim izazove)

Ali…šta je to pedagog?

Devetnaest godina radim u vrtiću i ni jedno od djece koje sam pitala – šta želi biti kad odraste, nije odgovorilo – pedagog.
Kad me odrasli pitaju šta radim, vrlo mi je lako odgovoriti (oni, za razliku od djece, prihvaćaju svaki odgovor).

Pa onda ja kažem:
- osmišljavam, realiziram i valoriziram kurikulum (tu svi padnu u nesvijest)
- pratim da svako dijete ima humanistički, individualni pristup (tu se prave da su razumijeli)
- provodim akcijska istraživanja (?)
- osiguravam poticajnu okolinu
- organiziram edukacije za odgojitelje
- radim na senzibiliziranju roditelja
itd., dok me, izbezumljeni ne prekinu.

Ali kad uđem u skupinu, kad razgovaram s djecom i kad me ona pitaju – ko sam i šta je to pedagog…e tu se malo “zblesim”.
Obično odgovorim “ja sam prijateljica vaše tete”…i to najozbiljnije mislim.
Prije vrtića radila sam u osnovnoj, srednjoj i jednoj privatnoj školi i uvijek sam se osijećala nekako osamljeno i ranjivo.

U vrtiću je sasvim drugačije.
Možda zato što prihvaćamo djecu na početku njihovog puta pa nam se čini da je sve nekako “otvoreno i dozvoljeno”, puno nade da se još mnogo toga može napraviti. Granica između radnog i slobodnog vremena se briše (u slobodno vrijeme pišem tekstove za djecu), a kad ugledam odgojiteljice kako u ponedjeljak ujutro donose u vrtić granje, drvlje i kamenje, znam da su vikend provele isto kao i ja.
Par puta sam na posao odvela svoju kćer i rekla je, a da je nisam ni pitala, kad odrastem želim biti to šta si ti – pedagogica.

Možda je djetinjasto, ali to doživljavam najvećim uspjehom svoje “karijere”. Sigurno i zato što doista nikad nisam imala ambiciju veću od toga da budem, ako ne najbolja, a onda prava prijateljica svojim odgojiteljicama.
I znate šta…istina je ono šta pričaju…sve dobro koje sam dala mi se i vratilo.

Meri Žitković Babaja, prof. ped. i soc.

 

Viša medicinska sestra

Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću osigurava i unaprjeđuje zaštitu zdravlja djece .Zajedno ,u timu s stručnim suradnicima, ravnateljicom,
odgajateljima, roditeljima radi na ostvarivanju tih zadaća.

Zadatak zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću je taj da sva svoja znanja i vještine usmjeri u provođenje odgojno obrazovnog procesa. Također, osigurava ,brine o pravilnoj prehrani i stvara najbolje moguće uvjete za provođenje zdravstvene zaštite djece

Ukratko ,zdravstvena voditeljica brine o ovim segmentima;
• Procjena zdravstvenog statusa djece
• Provođenje preventivnih mjera u svrhu očuvanja zdravlja
• Zdravstvena zaštita djece
• Praćenje i unapređenje higijenskih uvjeta u dječjem vrtiću
• Praćenje i unapređenje prehrane djece (higijensko –dijetetske mjere)
• Planiranje i provođenje zdravstvenog odgoja

Zdravstveni voditelj: Vlatka Čović, VMS