Savjetovalište

Savjetovalište za roditelje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja. Na raspolaganju su vam zdravstveni voditelji, pedagog, psiholog, defektolog i logoped u okviru “Savjetovališta za roditelje”.

Defektolog

Rad stručnog suradnika defektologa-rehabilitatora u vrtiću usmjeren je na:

• praćenje razvoja djece i sagledavanje individualnih razvojnih potreba djece u svim skupinama
• pravovremeno prepoznavanje teškoća u razvoju
• otklanjanje ili ublažavanje teškoća u razvoju edukacijsko-rehabilitacijskim pristupom u neposrednom radu s djecom u grupi i individualnom radu
• poboljšavanje uvjeta za integraciju djece s teškoćama u razvoju u vrtić razvojem pozitivnih stavova prema integraciji, odabirom primjerene opreme, didaktike i poticajnih aktivnosti
• podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba i prihvaćanju teškoća  (roditeljski sastanci, savjetovanje, upućivanje po potrebi u druge ustanove)
• podrška odgojiteljima u planiranju aktivnosti, neposrednom radu i proširivanju stručnih znanja

Roditelj može potražiti savjet i pomoć defektologa kada njegovo dijete ima neku razvojnu poteškoću ili ako ga brine ponašanje i razvoj djeteta. To može biti u nekom od sljedećih slučajeva:

Ako u ranom razvoju djeteta postoje faktori rizika (prijevremeno rođeno dijete, komplikacije u porodu, mala porođajna težina…) i dijete se sporije motorički ili govorno razvija.

Ako dijete ne vidi ili ne čuje dobro (npr. približava materijal očima, naginje glavu, često trlja oči, ne odaziva se uvijek na svoje ime ili ne slijedi upute…).

Ako dijete u dobi od 3,5 godine ne uspijeva složiti sliku iz barem 2 dijela; ili u dobi od 5 godina puzzle od više dijelova.

Ako u 4. godini dijete ne pronalazi parove predmeta po boji, veličini ili obliku, te ako u toj dobi ne može prebrojati do 4 predmeta.

Ako je igra djeteta jednolična i nedovoljno maštovita, te se čini da dijete ne pokazuje interes za igračke ili se njima igra na „neuobičajen“ način.

Ako dijete ima poteškoća s pamćenjem.

Ako dijete u dobi 4 do 5 godina ne drži pravilno olovku, a crtež je siromašan bez prepoznatljivih elemenata.

Ako u godini pred polazak u školu ne može slijediti pravila društvenih igara.

Ako se ne može duže zadržati u nekoj igri, slušati dulje priče, te brzo prelazi s jednog na drugi sadržaj ili je stalno u pokretu.

Ako ne uspostavlja kontakt očima, ne pokazuje interes za vršnjake, te ima teškoća u komunikaciji s okolinom.

Poštovani roditelji, ukoliko ste zabrinuti za razvoj ili ponašanje Vašeg djeteta, možete potražiti savjet defektologa.

Asja Podrug, prof. def. i spec. rane intervencije

Logoped

Što je to logoped?

Logoped je osoba koja se bavi djecom s teškoćama u verbalno – glasovnoj komunikaciji. To je osoba koja pomaže djeci pronaći izgubljeni glas, osoba koja pomaže djeci pronaći pravilan redosljed glasova u riječi. Osoba koja pomaže djeci koja su netečna u govoru, djeci koja mucaju ili su brzopleta u svom govoru. Osoba koja pomaže djeci usporena/zakašnjela govorno – jezičnog razvoja. Osoba koju možete pronaći i u Vašem vrtiću.

 

Zašto sam odabrala biti baš to – teta logopedica?

Pa, još u gimnaziskim danima znala sam da želim raditi u vrtiću. Ali, što točno? Nakon pomnog razmatranja i proučavanja raznih poslova (odgojitelja, pedagoga, psihologa…) onaj logopeda mi je najviše „sjeo“. I od tada sam jedva čekala i sama započeti raditi s djecom, pomažući im pronaći ono izgubljeno…

A zašto baš vrtić?

Pa zar u vrtiću nije najljepše?! Toliko igre, toliko bezbrižnosti, a opet toliko učenja i sazrijevanja kroz igru. Vrtićka dob najidealnija je za prevenciju i rehabilitaciju govorno – jezičnih poteškoća djece, tj. pravovremenim vježbama mnoge teškoće mogu se prevladati do škole.

 

Kako i što sve uopće radi logoped?

Logopedske vježbe u principu traju pola sata (30min.) u terminima 1 do 2 puta tjedno, za predškolce, a za mlađu djecu i do 1 put u 2 ili više tjedana, ovisno o teškoći. O terminima se dogovaram zajedno s roditeljima, ovisno o njihovim mogućnostima dovođenja djeteta na logopedske vježbe.

Uz svakodnevne redovite logopedske vježbe, moram još pronaći vremena i za izradu priprema rada, logopedsku dokumentaciju i dokumentaciju djece, savjetovanje roditelja i odgojitelja za rad s djecom s GJteškoćama, organiziranje i održavanje radionica za roditelje i odgojitelje, rad u stručnom timu vrtića, rad u aktivu predškolskih logopeda, u Hrvatskom logopedskom društvu podružnici Split, rad u udruzi stručnih suradnika splitsko-dalmatinske županije…….

 

I na kraju ne zaboravite!

Ako vam ništa ne polazi za rukom u namjeri da pomognete vašem djetetu, nipošto ga nemojte ispravljati, popravljati, opominjati, ili ne daj Bože štogod drugo.

Dok ne dobijete stručnu pomoć logopeda, uživajte u zajedničkom čitanju neke bajke, priče, šuštave pjesme koristeći različite glasove (medo, lisica, djete…svatko ima svoju boju glasa). Uživajte u zajedničkoj šetnji uz more, po kozjačkoj ili mosorskoj padini… Djeca brzo rastu. Iskoristite takve trenutke, kasnije za to nećete imati prilike!

Nada Raič, prof.logoped

 

Psiholog

Dalma Luketin, član stručno-razvojne službe,  je psihologinja  sa zvanjem mentora, a zaposlena je u dječjem  vrtiću „Kaštela“ od 1996. godine. Odlikuje se metodičkom kreativnošću koja se očituje u primjeni suvremenih pristupa i koncepcija u odgojno obrazovnom radu.

Uz  dugogodišnju praksu školskog i predškolskog psihologa, zadnjih se godina intenzivno bavi područjem ljudskih potencijala, posebno edukacijom i treninzima iz područja komunikologije. Dizajnirala je i provela brojne treninge i radionice za različite ciljne skupine. Zainteresirana je za primjenu svog znanja i iskustva u radu s djecom, roditeljima, učiteljima i odgojiteljima. Uže područje interesa joj je rad sa hiperaktivnom djecom .

Dalma Luketin  je aktivno uključena u cjelokupni odgojno-obrazovni sustav Vrtića,  te zajedno s odgojiteljima pridonosi dobrim rezultatima u razvoju djece. Potiče razvijanje kulture i kvalitete vrtića.  Obogaćuje i osuvremenjuje  stručna znanja odgojitelja organizacijom i ponudom aktualne stručne literature, te vođenjem stručnog usavršavanja na razini vrtića.

Kvalitetno i stručno surađuje s roditeljima; organizira i vodi roditeljske sastanke, te tematske radionice. Priprema i izrađuje materijale za roditelje, te ih u individualnom kontaktu upoznaje prikladnim postupcima u odgoju.   Posebno je zainteresirana za senzibiliziranje roditelja za prepoznavanje vlastitih i dječjih potreba i sticanje komunikacijskih vještina. U vrtiću vodi radionice za roditelje u kojima roditelji stiču znanja i vještine o tome kako unaprijediti  svoje odnose s djecom, kakve im zahtjeve postavljati, kako postaviti granice, kako reagirati na agresivno i povučeno ponašanje, što umjesto batina, kako bez suza…

Psihologinja sustavno prati razvoj djece, te iznalazi najbolje postupke za zadovoljavanje dječjih potreba. Osluškuje svako dijete  i nastoji pomoći u zadovoljavanju njegovih  razvojnih potreba.

Zajedno s odgojiteljima i stručnim timom radi s potencijalno darovitom djecom. Uključena je u realizaciju CAP programa prevencije nasilja i koordinator je primjene CAP programa za predškolski odgoj u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Sudjeluje kao predavač i voditelj radionica na stručnim skupovima , objavljuje stručne članke u časopisima i zbornicima.  Koautorica je priručnika „KAKO – Kreativnim Aktivnostima Kreiramo Odgoj“.

Pedagog

Možda i znate, ali DV “Kaštela” ima

13 vrtića,

39 skupina djece,

57 odgojiteljica,

1 ili 2 skupine male škole,

godišnje nikad manje od 5 pripravnica,

900 upisane djece,

otprilike 150 neupisanih kandidata,

300 ljutih roditelja,

600 baka i djedova jednako ljutih i uvrijeđenih

…i jednog (1) pedagoga.

(Ne žalim se – volim izazove)

 

Ali…šta je to pedagog?

 

Devetnaest godina radim u vrtiću i ni jedno od djece koje sam pitala – šta želi biti kad odraste, nije odgovorilo – pedagog.

Kad me odrasli pitaju šta radim, vrlo mi je lako odgovoriti (oni, za razliku od djece, prihvaćaju svaki odgovor).

Pa onda ja kažem:

-        osmišljavam, realiziram i valoriziram kurikulum (tu svi padnu u nesvijest)

-        pratim da svako dijete ima humanistički, individualni pristup (tu se prave da su razumijeli)

-        provodim akcijska istraživanja (?)

-        osiguravam poticajnu okolinu

-        organiziram edukacije za odgojitelje

-        radim na senzibiliziranju roditelja

itd., dok me, izbezumljeni ne prekinu.

Ali kad uđem u skupinu, kad razgovaram s djecom i kad me ona pitaju – ko sam i šta je to pedagog…e tu se malo “zblesim”.

Obično odgovorim “ja sam prijateljica vaše tete”…i to najozbiljnije mislim.

Prije vrtića radila sam u osnovnoj, srednjoj i jednoj privatnoj školi i uvijek sam se osijećala nekako osamljeno i ranjivo.

U vrtiću je sasvim drugačije.

Možda zato što prihvaćamo djecu na početku njihovog puta pa nam se čini da je sve nekako “otvoreno i dozvoljeno”, puno nade da se još mnogo toga može napraviti. Granica između radnog i slobodnog vremena se briše (u slobodno vrijeme pišem tekstove za djecu), a kad ugledam odgojiteljice kako u ponedjeljak ujutro donose u vrtić granje, drvlje i kamenje, znam da su vikend provele isto kao i ja.

Par puta sam na posao odvela svoju kćer i rekla je, a da je nisam ni pitala, kad odrastem želim biti to šta si ti – pedagogica.

Možda je djetinjasto, ali to doživljavam najvećim uspjehom svoje “karijere”. Sigurno i zato što doista nikad nisam imala ambiciju veću od toga da budem, ako ne najbolja, a onda prava prijateljica svojim odgojiteljicama.

I znate šta…istina je ono šta pričaju…sve dobro koje sam dala mi se i vratilo.

 

PEDAGOG: MERI ŽITKOVIĆ BABAJA, prof. ped. i soc.

 

Viša medicinska sestra

DEFINICIJA ZDRAVLJA SVJTSKE  ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

„ZDRAVLJE NIJE SAMO ODSUSTVO BOLESTI VEĆ STANJE FIZIČKOG,PSIHIČKOG I SOCIJALNOG BLAGOSTANJA“

 

Dijete ima pravo na život u zdravoj sredini, kako bi se sukladno razvijao u tjelesnom, umnom, emocionalnom i socijalnom pogledu. Uvažavajući djetetovu obitelj dječji vrtići su pomoć obitelji i zajedno sa njom teže poticanju cjelokupnog razvoja djeteta. Na programu mjera zdravstvene zaštite od 1990. godine VMS  A. Brešković radi kao zdravstveni voditelj gradskih vrtića Kaštela.

 

RESOR DJELOVANJA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

LOKACIJA JASLICE : Tamaris, Maslina, Tratinčica i Smokvica

LOKACIJA VRTIĆ: Maginja, Neven, Mendula, Tamaris, Tratinčica, Smokvica, Trešnjica, Maslina, Žižula, Koštela, Maslina 2, Višnjica i Murtilica

 

ZDRAVSTVENI VODITELJ SURAĐUJE SA:

1. ZZZZ-Split

2. KBC-Split

3. Domom Zdravlja –Split

4. Stomatološkom  poliklinikom

5.  Ljekarnom -K.Gomilica

6.  Sekcijama medicinskih sestara

7. CIAN-Split

8.  Osnivnim školama -Dječjim domovima

9. Centrom za socijalnu skrb

10. Lokalnom zajednicom

 

RADNI ZADACI ZDRAVSTVENOG VODITELJA

1.Zdravstvena zaštita djece

2. Praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja djece

3. Prehrana djece i utjecaj prehrane na zdravlje

4. Rano otkrivanje poremećaja u rastu i razvoju

5. Zubozdravstvena zaštita

6. Osiguranje i kontrola higijenskih mjera i epidemioloških indikacija

7. Sprečavanje, rano otkrivanjei poduzimanje mjera  na suzbijanju :

- zaraznih bolesti

- respiratornih bolesti

- kontrola procijepljenosti djece

8. Zdravstveni odgoj

9. Vođenje evidencija i zdravstvene dokumentacije