Maslina

Dobrodošli na stranice vrtića MASLINA!

 

         O NAMA

Vrtić je otvoren 1986. godine u Kaštel Štafiliću pokraj tisućljetne masline po kojoj je i dobio ime…

Nakon 9 godina koje smo proveli u zamjenskim prostorima od rujna 2015. godine napokon smo u svom prostoru, vrtić se nadogradio i proširio te dobio dvoranu.

 

Danas brojimo 9 odgojnih skupina sa 188 upisana djeteta, a u odgojno – obrazovnom radu s djecom sudjeluje 18 odgojiteljica.

 

U vrtiću djeluje i dio stručnog tima i to:

- viša medicinska sestra

- defektolog

- logoped

 

         VIZIJA

Vrtić kao otvorena kuća koja teži stalnom mijenjanju i unapređivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja.

 

         CILJ

Osigurati kvalitetne uvjete za rast i razvoj djece uz pružanje podrške roditeljima kao partnerima u odgoju.

 

         PROGRAMI

1. Redoviti programi njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim (1. – 7. godine) i razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima:

 • - cjelodnevni (desetsatni) program
 • - poludnevni (šestosatni) program
 • - kraći (trosatni) program

2. Program ranog učenja engleskog jezika integriran u redovan rad cjelodnevne odgojne skupine.

3. Program katoličkog vjerskog odgoja integriran u redovan rad poludnevne odgojne skupine.

4. Program integracije djece sa poteškoćama u razvoju u poludnevne odgojne skupine.

5. Program predškole koji pomaže djeci da razviju vještine potrebne za školu, stvore radne navike i socijaliziraju se u skupini vršnjaka. Obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

VANJSKI SURADNICI VRTIĆA:
  – CICIBAN SPORT: sportska igraonica 2 x tjedno
  – EKLATA ,škola stranih jezika: engleski jezik 2 x tjedno

 

 

         RANO UČENJE ENGLESKO JEZIKA

Hello!

Mehanizam usvajanja stranog jezika u djece je potpuno drugačiji nego u odraslih. Stručnjaci za jezik preporučuju da se s učenjem stranog jezika započne što ranije. Tako i mi u našem vrtiću već četvrtu godinu nudimo program ranog učenja engleskog jezika koji se ostvaruje u cjelodnevnoj odgojnoj skupini sa djecom od četvrte godine života do polaska u školu.

Djeci se jezik približava postepeno kroz aktivnosti na oba jezika jer je hrvatski jezik ipak primaran.

Na zabavan način – kroz igru, pokret, pjesmice, recitacije i razne TPR aktivnosti djecu se potiče na imenovanje predmeta, situacija i doživljaja na engleskom jeziku te na upotrebu vokabulara kroz svakodnevne životne situacije i dnevni ritam skupine.

Osim toga, djeci se nastoje približiti i elementi kulture i stila života anglofonskih država obilježavanjem njihovih tradicionalnih blagdana i običaja.

 

         PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

 

U šestosatnom jutarnjem programu provodi se katolički vjerski odgoj koji se temelji na pravima i slobodi djeteta od njegove najranije dobi.

Program slijedi koncept katoličkog vjerskog odgoja kojem je uporišna točka dokument katoličke crkve “Opći direktorij za katehezu”. Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja integriraju se u cjelokupni odgoj u izvanobiteljskoj ustanovi i doprinose djetetovom cjelovitom razvoju i napretku.

Koncept odgoja pomaže djetetu da se na ispravan način priprema i za autentičan odnos s drugima, odnosno s onima koji imaju neke drugačije tradicije, navike i uopće životna uvjerenja, dijete se pravodobno priprema za život u različitosti.

Odgojno obrazovni rad se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji. Vjerski odgoj nije izdvojen iz odgojno – obrazovnog rada već je ta dimenzija njegov bitni sastavni dio.

Zadaće vjerskog odgoja uklapaju se u Godišnji plan i program Ustanove.

Cilj katoličkog vjerskog odgoja je njegovati i razvijati raloigioznu dimenziju djeteta.

Tematski sadržaji prate liturgijsku godinu počevši od dočeka i prihvaćanja djece. Program provodi odgojitelj sa završenim Teološko – katehetskim doškolovanjem.

Projekt za ovu godinu je “Umjetnost i djeca”

Polazeći od shvaćanja da su djeca po prirodi kreativna, sklona istraživanju i stvaranju te da svako dijete ima svoj umjetnički jezik, želimo kroz multimodalne  umjetničko kreativne procese poticati da:

 • - prepoznaju sebe i svoje potencijale
 • - se izraze putem različitih oblika ekspresije
 • - stvarajući uče i samostalno rješavaju različite probleme
 • - ostvare raznovrsne interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima
 • - stvore svoj svijet u kojem će se osjećati sigurno.

 

  • 2 skupine 10-satnog JASLIČNOG programa – od 06:00 do 17:00 sati
  • 1 skupina 10-satnog vrtićkog programa  - od 06:00 do 17:00 sati (mališka skupina)
  • 1 skupina 10-satnog vrtićkog programa  - od 06:00 do 17:00 sati (srednjiška skupina)
  • 1 skupina 10-satnog vrtićkog programa – od 06:00 do 17:00 sati (mješovita skupina)
  • 2 skupine 10-satnog vrtićkog programa – od 06:00 do 17:00 sati (veliške skupine)
  • 1 skupina 6-satnog jutarnjeg programa – od 07:30 do 13:00 sati
  • 1 skupina 6-satnog poslijepodnevnog programa – od 13:30 do 19:00 sati

  Ana Brčić – male jasnice

  Vanja Strižak – male jaslice

  Ankica Rajčić – male jaslice

  Ankica Domić – jaslice

  Karmen Radić – jaslice

  Mileva Plazonić - 10 satni program

  Jasminka Bijelić - 10 satni program

  Valerija Klišmanić – 10 satni program s integriranim engleskim jezikom

  Marina Zokić – 10 satni program s integriranim engleskim jezikom / odgovorni odgojitelj

  Ana Oman – 10 satni program

  Mira Bakula – 10 satni program

  Marijana Grbeša  – 10 satni program

  Milenka Vrtlar – 10 satni program

  Damira Radunić – 10 satni program

  Suzana Reljić – 10 satni program

  Ivana Batina – 6 satni jutarnji program s integriranim katoličkim vjerskim odgojem

  Karla Špika Brešan - 6 satni poslijepodnevni program

  Telefon: 021 440-224
  Logoped i defektolog: 021 566-506

  Adresa: Lucijin put 36, 21217 Kaštel Štafilić 

  učitavam kartu - molimo pričekajte ...

  Dječiji vrtić Maslina 43.550977, 16.335632 Dječiji vrtić \"Maslina\"