Maslina

Dobrodošli na stranice vrtića MASLINA!

 

         O NAMA

Vrtić je otvoren 1986. godine u Kaštel Štafiliću pokraj tisućljetne masline po kojoj je i dobio ime…

Nakon 9 godina koje smo proveli u zamjenskim prostorima od rujna 2015. godine napokon smo u svom prostoru, vrtić se nadogradio i proširio te dobio dvoranu.

 

Danas brojimo 10 odgojnih skupina sa 216 upisana djeteta, a u odgojno – obrazovnom radu s djecom sudjeluje 18 odgojiteljica.

 

U vrtiću djeluje i dio stručnog tima i to:

- viša medicinska sestra

- defektolog

- logoped

 

         VIZIJA

Vrtić kao otvorena kuća koja teži stalnom mijenjanju i unaprijeđivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja.

 

         CILJ

Osigurati kvalitetne uvjete za rast i razvoj djece uz pružanje podrške roditeljima kao partnerima u odgoju.

 

         PROGRAMI

1. Redoviti programi njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim (1. – 7. godine) i razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima:

 • - cjelodnevni (desetsatni) program
 • - poludnevni (šestosatni) program
 • - kraći (trosatni) program

2. Program ranog učenja engleskog jezika integriran u redovan rad cjelodnevne odgojne skupine.

3. Program katoličkog vjerskog odgoja integriran u redovan rad poludnevne odgojne skupine.

4. Program integracije djece sa poteškoćama u razvoju u poludnevne odgojne skupine.

5. Program predškole koji pomaže djeci da razviju vještine potrebne za školu, stvore radne navike i socijaliziraju se u skupini vršnjaka. Obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

VANJSKI SURADNICI VRTIĆA:
  – CICIBAN SPORT: sportska igraonica 2 x tjedno
  – EKLATA ,škola stranih jezika: engleski jezik 2 x tjedno

 

 

         RANO UČENJE ENGLESKO JEZIKA

Hello!

Mehanizam usvajanja stranog jezika u djece je potpuno drugačiji nego u odraslih. Stručnjaci za jezik preporučuju da se s učenjem stranog jezika započne što ranije. Tako i mi u našem vrtiću već četvrtu godinu nudimo program ranog učenja engleskog jezika koji se ostvaruje u cjelodnevnoj odgojnoj skupini sa djecom od četvrte godine života do polaska u školu.

Djeci se jezik približava postepeno kroz aktivnosti na oba jezika jer je hrvatski jezik ipak primaran.

Na zabavan način – kroz igru, pokret, pjesmice, recitacije i razne TPR aktivnosti djecu se potiče na imenovanje predmeta, situacija i doživljaja na engleskom jeziku te na upotrebu vokabulara kroz svakodnevne životne situacije i dnevni ritam skupine.

Osim toga, djeci se nastoje približiti i elementi kulture i stila života anglofonskih država obilježavanjem njihovih tradicionalnih blagdana i običaja.

 

         PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

 

U šestosatnom jutarnjem programu provodi se katolički vjerski odgoj koji se temelji na pravima i slobodi djeteta od njegove najranije dobi.

Program slijedi koncept katoličkog vjerskog odgoja kojem je uporišna točka dokument katoličke crkve “Opći direktorij za katehezu”. Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja integriraju se u cjelokupni odgoj u izvanobiteljskoj ustanovi i doprinose djetetovom cjelovitom razvoju i napretku.

Koncept odgoja pomaže djetetu da se na ispravan način priprema i za autentičan odnos s drugima, odnosno s onima koji imaju neke drugačije tradicije, navike i uopće životna uvjerenja, dijete se pravodobno priprema za život u različitosti.

Odgojno obrazovni rad se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji. Vjerski odgoj nije izdvojen iz odgojno – obrazovnog rada već je ta dimenzija njegov bitni sastavni dio.

Zadaće vjerskog odgoja uklapaju se u Godišnji plan i program Ustanove.

Cilj katoličkog vjerskog odgoja je njegovati i razvijati raloigioznu dimenziju djeteta.

Tematski sadržaji prate liturgijsku godinu počevši od dočeka i prihvaćanja djece. Program provodi odgojitelj sa završenim Teološko – katehetskim doškolovanjem.

 

PROJEKT

na razini vrtića za pedagošku godinu 2017./2018.

 EKOLOGIJA

 

Dijete po uzoru na roditelje i druge odrasle usvaja model ekološkog ponašanja koje trajno utječe na kvalitetu ekološke kulture bez obzira na kasnije obrazovanje.

Predškolsko doba je temeljno razdoblje u kojem se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obilježja ličnosti, psiho-fizičke mogućnosti djeteta. Upravo zbog toga je važno s ekološkim odgojem započeti u predškolskoj dobi.

Uz roditelje i mi u vrtiću moramo poticati stvaranje temeljnih ekoloških spoznaja i izgrađivanje pozitivnih pogleda i odnosa prema prirodi i okolini (biljnom i životinjskom svijetu; okruženju u kojem živimo).

 

CILJ PROGRAMA

 1. razumijevanje prirodnih procesa i njihove ovisnosti
 2. razvijanje pozitivnih stavova prema okolišu
 3. aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju
 4. razvoj ekološke osjetljivosti, života u skladu s prirodom s naglaskom na:

- zaštiti vlastitog zdravlja: higijena, pravilna prehrana, kretanje
- prikupljanju, razvrstavanju i recikliranju otpada
- upoznavanju važnosti vode za život i njeno očuvanje
- upoznavanju važnosti energije za život čovjeka i štednji

  •     Da i najmlađi znaju lijepo surađivati i stvarati bez konflikta pokazali su nam jasliši iz skupine Zečići koji su se uz to dobro i zabavili. U grupnoj likovnoj aktivnosti poticali smo razvoj fine motorike šake, kreativnost i suradnju.

  •     U skupini Ribice slagalice su omiljena aktivnost. Djeca svakodnevno traže nove izazove, ovog puta trojka je timskim radom i upornošću složila slagalicu od 104 komada.

  •     Skupine Pčelice i Zvjezdice su u sklopu projekta vrtića „Ekologija“ na vrtićko dvorište posadile dva stabla koja smo dobio kao donaciju. O stablima se brinemo i dalje i s veseljem pratimo svaku promjenu.

  •     Skupine Male škole 1 i 2 i Dupini popodnevni program su radile niz aktivnosti vezanih uz projekt vrtića od kojih ćemo izdvojiti izradu voćnih i povrtnih Smoothieja napravljenih od  isključivo eko proizvoda.

  •     Dan Jabuka Leptirići su obilježili pripremom zdravog obroka, voćne salate.  Uključivanjem djece u pripremu povećali smo motivaciju za konzumiranjem zdrave hrane i potaknuli djecu na iskustveno učenje. Djeca su imala priliku isprobati različite okuse i uživati u jelu.

  •     I ove godine naš vrtić sudjeluje u projektu Večer matematike u organizaciji Matematičkog društva Hrvatske. Realizaciju ovog projekta kroz različite igre osmislili  su  odgojitelji iz skupina Leptirići i Dupini – jutro i poslijepodne.

  U igrama su naši predškolci pokazali što su do sada naučili i pri tome uživali sa svojim roditeljima.

  •     U skupini s integriranim engleskim jezikom djeca kroz igru i pod vodstvom odgojitelja upoznaju različite kulture i tradicije, otkrivaju domaće okruženje i širi svijet, oblikuju nacionalnu i državnu svijest, razvijaju stvaralaštvo, upoznaju sigurno korištenje računala i uče strani jezik.

  Naša skupina također provodi program NTC sustav učenja u kojem se primjenjuju vježbe  stimulativno djeluju na fizički i mentalni razvoj djece. Poseban naglasak je stavljen na specifične motoričke i grafomotoričke vježbe te na učenje simbola apstraktnih pojmova.

   Značajne aktivnosti koje smo obilježili u ovom periodu:

  •         Međunarodni dan tolerancije
  •         Halloween
  •         Thanksgiving Day

  Aktivnosti vezane uz projekt „Ekologija“

  •         Obilježavanje svjetskog dana hrane
  •         Dan jabuka – Apple’s Day

  Ove aktivnosti realizirali smo u suradnji sa srednjom školom Braće Radić.  Pod motom Proso i prijatelji spoznali smo da imamo pravo odabrati hranu koju volimo, ali i jesti proso, rogač, chia sjemenke, cimet, voće, povrće… Sami smo napravili kolač i sok od jabuke, te smo upoznali nutricionista i piramidu zdrave prehrane.

  • Dječja Adventura na Brcu u K. Starom

  Uz malo dobre volje starosejsko Brce oživilo je i kroz jutro. Da kućice nisu samo za velike pokazala su naša djeca koja su sa svojim tetama organizirala Božićni party.

   

  •     Suradnja s  Udrugama

  Udruga Rašpin Jute – Božićno druženje s Djeda Mrazom i njegovim vilenjacima

  Udruge maslinara Kaštela „Mastrinka” i društva „Bijaći” -  berba stare masline

  •     Suradnja s roditeljima

  -      tata Letaj – uz Dane kruha realizacija posjeta pekari Leonora u kojoj nas je tata ugostio i demonstrirao proces nastajanja kruha. Također nam je napravio kruh koji je predstavljao naš vrtić na manifestaciji Jesen u Kaštelima, u K. Kambelovcu

  -      tata Jozić – ove godine imali smo prekrasne jaslice od kartona koje su obogatile naš vrtić i poslale djeci snažnu Božićnu i ekološku poruku.

  -      tata Milić – pomoć i suradnja u realizaciji dječje adventure na Brcu u Kaštel Starome

 • 3 skupine 10-satnog JASLIČNOG programa – od 06:00 do 17:00 sati
 • 2 skupine 10-satnog vrtićkog programa  - od 06:00 do 17:00 sati (mališke skupine)
 • 2 skupine 10-satnog vrtićkog programa – od 06:00 do 17:00 sati (veliške skupine)
 • 1 skupina 6-satnog jutarnjeg programa – od 07:30 do 13:00 sati
 • 1 skupina 6-satnog poslijepodnevnog programa – od 13:30 do 19:00 sati
 • 2 skupine 3-satnog poslijepodnevnog programa / predškola – od 16:30 do 19:30 sati

Ana Brčić – male jasnice

Vanja Strižak – male jaslice

Ankica Rajčić – male jaslice

Ankica Domić – jaslice

Karmen Radić – jaslice

Mileva Plazonić – mališi

Jasminka Bijelić – mališi

Valerija Ujević – 10 satni program s integriranim engleskim jezikom

Marina Zokić – 10 satni program s integriranim engleskim jezikom / odgovorni odgojitelj

Ana Oman – 10 satni program

Mira Bakula – 10 satni program

Marijana Grbeša / Karla Špika- Brešan – 10 satni program

Milenka Vrtlar – 10 satni program

Damira Radunić – 10 satni program

Suzana Reljić – 10 satni program

Ivana Batina – 6 satni jutarnji program s integriranim katoličkim vjerskim odgojem

Agnes Reljanović - 6 satni poslijepodnevni program

 Nikolina Rabadan - 3 satni poslijepodnevni program /predškola

 Branka Jerinić - 3 satni poslijepodnevni program /predškola

Telefon: 021 440-224
Logoped i defektolog: 021 566-506

Adresa: Lucijin put 36, 21217 Kaštel Štafilić 

učitavam kartu - molimo pričekajte ...

Dječiji vrtić Maslina 43.550977, 16.335632 Dječiji vrtić \"Maslina\"