Tamaris

DV Tamaris smješten je u K. Gomilici, u neposrednoj blizini Marine Kaštela. Prekrasno dvorište uz more, okruženo maslinama blagodat je u kojoj naša djeca uživaju tijekom cijele godine.

Odgojno obrazovni rad u našem vrtiću organiziran je u 6 odgojnih skupina.

Uz planirani program ostvarujemo sudradnju sa:

- CICIBAN ŠPORTOM (korektivna gimnastika)

- EKLATA – škola stranih jezika

Sve aktivnosti s vanjskim suradnicima su isplanirane i odrađuju se za vrijeme rada vrtića.

  • 1 skupina 10-satnog JASLIČNOG programa – od 06:00 do 16:00 sati
  • 1 skupina 10-satnog vrtićkog  programa – od 06:00 do 16:00 sati
  • 1 skupine 10-satnog vrtićkog programa  - od 07:00 do 17:00 sati
  • 1 skupina 6-satnog jutarnjeg programa – od 07:00 do 13:00 sati
  • 1 skupina 6-satnog poslijepodnevnog programa – od 13:30 do 19:00 sati
  • 1 skupina 3-satnog poslijepodnevnog programa /predškola - od 16:30 do 19:30 sati

  Jasna Matas – jaslice / odgovorni odgojitelj

  Ivanka Škrabić – jaslice

  Anđelka Grubišić – 10 satni program

  Sanda Bekavac – 10 satni program

  Karmen Badrov – 10 satni program

  Ivana Jurčević – 10 satni program

  Rajka Vuletin – 6 satni jutarnji program

  Anđelka Grubišić – 6 satni poslijepodnevni program

  Sanja Božinović  – 3 satni poslijepodnevni program /predškola

  Telefon: 021 223-004
  Adresa: Obala kralja Tomislava 51, 21213 Kaštel Gomilica

  učitavam kartu - molimo pričekajte ...

  Dječiji vrtić Tamaris 43.549040, 16.383127 Dječiji vrtić \"Tamaris\"