Žižula

U Kaštel Starom nalazi se dječji vrtić „Žižula“ koji broji tri odgojne skupine, a odgojno-obrazovni rad provode četiri odgojitelja. Vrtić pohađa 63 djece od navršene treće godine života do polaska u školu.

Predškolski odgoj jedan je od najvažnijih faktora u formiranju buduće ličnosti, od njegove kvalitete značajno zavise kasniji dometi u razvoju i učenju.
U našem vrtiću potičemo cjeloukupni razvoj djetetove ličnosti kroz različite aktivnosti, nastojeći zadovoljiti sve njihove potrebe.

• Igra je najvažnija dječja aktivnost tijekom koje dijete komunicira, stječe povjerenje u sebe, stvara pozitivnu sliku o sebi, uspostavlja socijalne veze s okolinom i jača empatiju.
• Govorno stvaralaštvo uključuje svakodnevno korištenje jezika. Proširivanje rečenica,izmišljanje stihova, mijenjanje i proširivanje pjesama i priča utječe na djetetovo bogaćenje rječnika.
• Likovnim aktivnostima dijete se upoznaje sa svijetom koji ga okružuje, te razvija urođeni osjećaj za lijepo. Likovne aktivnosti od rane dobi pozitivno utječu i na druga područja djetetova razvoja, osobito spoznajnog, koji je važan za stjecanje djetetovih jezičnih kompetencija.
• Istraživačke aktivnosti omogućuju djeci konstruiranje vlastitog znanja, korištenje istraživačkih vještina i potiču interes za znanost.
• Glazba potiče dijete na pokret, ples, na vrstu aktivnosti kojom dijete izražava svoje sposobnosti, umijeća, kreativnost; utječe na opuštanje, samopouzdanje, potiče komunikaciju i suradnju.
• Tjelesni razvoj u ovoj dobi zauzima vrlo važno mjesto. Svakodnevnim kretanjem, vježbanjem, šetnjama i sportskim igrama utječemo na pravilan rast i razvoj dječjeg organizma u cijelosti.

Dijete u suvremenom vrtiću postaje aktivni subjekt vlastitog učenja. A uloga odgojitelja vrlo je značajna. Njegova uloga motivatora, onog koji potiče, koji dopušta slobodu izražavanja, osnova je za stvaranje ozračja u kojem se dijete ohrabruje, prihvaća, i gdje se poštuje individualnost i originalnost. Uvjeti su to koji omogućuju ostvarenje cjelovitog rasta i razvoja djeteta.

U našem radu oslanjamo se na partnerstvo s roditeljima koji uvelike pridonose realizaciji odgojno-obrazovnog rada. Partnerstvo ostvarujemo kroz različite oblike suradnje (roditeljski sastanci, radionice, individualni razgovori, boravci roditelja u skupini itd.)
Suradnja sa širom društvenom zajednicom jedan je od načina na koji dijete neposredno uči, stvarajući vlastiti identitet i osjećaj pripadnosti.
Vanjski suradnik ENKLATA omogućuje djeci rano učenje engleskog jezika dva puta tjedno.

  • 1 skupina 10-satnog programa – od 06:00 do 16:00 sati
  • 1 skupina 6-satnog jutarnjeg programa – od 07:30 do 13:00 sati
  • 1 skupina 6-satnog poslijepodjevnog programa  - od 13:30 do 19:00 sati

  Ivana Bikić – 10 satni program

  Ljubica Duvnjak – 10 satni program / odgovorni odgojitelj

  Marija Botić – 6 satni jutarnji program

  Ivana Kapitanović – 6 satni popodnevni program

  Telefon: 021 230-242
  Adresa: Ulica Birnja 13, 21216 Kaštel Stari

  učitavam kartu - molimo pričekajte ...

  Dječiji vrtić Žižula 43.550500, 16.342125 Dječiji vrtić \"Žižula\"