CAP radionice

  8 ožujka, 2015

Program sprječavanje zlostavljanja u DV Kaštela u pedagoškoj godini 2014/15.

Razni oblici zlostavljanja djece jedan su od velikih problema suvremenih društava, pa tako i našeg. Prema istraživanju Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, na uzorku od 510 ispitanika utvrđeno je da je do svoje 14-te godine njih 25-27% doživjelo emocionalno zlostavljanje,  16-25% fizičko zlostavljanje, 17.5% zanemarivanje, 25% djevojaka i 16% mladića seksualno zlostavljanje. Nasilju u obitelji svjedočilo je 17,8 % ispitanika.  Osobito su dramatični podaci istraživanja zlostavljajućeg ponašanja djece (bullying) koje je proveo UNICEF: svaki 5-ti osnovnoškolac žrtva je nasilja od strane svojih vršnjaka, kojem su izloženi najmanje 3 puta mjesečno, što nas svrstava u vrh ljestvice zemalja kad je riječ o tom problemu.

Djeca su kategorija stanovništva osobito ranjiva i podložna zlostavljanju:

–          jer im nedostaju informacije o različitim oblicima zlostavljanja i načinima da se oni spriječe,

–          jer su bespomoćna i nesamostalna,

–          jer su izolirana od izvora podrške i pomoći.

 

Sve ovo govori o  potrebi da se dobro osmišljeni i provjereni programi primarne prevencije zlostavljanja djece, a CAP je upravo takav, počnu provoditi  što ranije. Dječji vrtić  kao  institucija koju sva djeca-predškolci obavezno pohađaju je za to prikladno mjesto.

Ovo je šesta godina u kojoj u našem vrtiću provodimo CAP  program s predškolcima. Program će od ožujka do kraja travnja  realizirati 5 CAP timova, ukupno 15 odgajateljica i stručnih suradnica. Bit će obuhvaćeno cca 320 predškolaca u 20 skupina. Održat će se 11 roditeljskih sastanaka i 20 radionica za djecu.

Neposredna korist za ciljane skupine:

 Djeca: Imat će informacije o tome što mogu sama učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i s kime o tome mogu razgovarati. Naučit će efikasne strategije zaštite koje uključuju samoobranu, podršku vršnjaka, podršku odraslih, zalaganje za sebe i razgovor s odraslom osobom u koju imaju povjerenje.

Osoblje vrtića i roditelji: bit će bolje informirani o problemu zlostavljanja djece te  potrebi i obvezi odraslih da ih  zaštite. Bit će poučeni o važnosti kvalitetne komunikacije s djecom, te informirani o vještinama i strategijama koje će se obraditi u radionici sa djecom. Od roditelja se očekuje da podrže djecu i obnavljaju njihova stečena znanja i vještine, a od svih odraslih da poznaju i poštuju  zakonske obveze oko prijavljivanja zlostavljanja.

Odgajateljice u našim vrtićima već pripremaju djecu za radionice. Roditelji mogu obratiti pažnju na roditeljske kutiće u kojima se nalaze posteri o zlostavljanju i sprječavanju zlostavljanja, a detalje o provedbi saznat će od odgajateljica.

NAŠI VRTIĆI