Dan ružičastih majica

  24 veljače, 2023

Dan ružičastih majica obilježen u dječjem vrtiću “Smokvica”

U srijedu, 22.2.2023., zadnje srijede u mjesecu dječji vrtić “Smokvica” već šestu godinu obilježava Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Naša dužnost je da ovim programom djeci koja su najvitalniji dio zajednice osiguramo sigurno i bezbrižno djetinjstvo. U svima nama leži
snaga i hrabrost, stoga šaljemo poruku – NASILJE PRESTAJE OVDJE!

Na mladima svijet ostaje, pa smo danas, kao i svaki drugi dan dužni učiti svoje najmlađe da budu tolerantne osobe sa stavom te poštujući
druge znati se izboriti za sebe.

 

NAŠI VRTIĆI