Gradu Kaštela odobrena sredstva za uređenje okoliša u dječjem vrtiću Trešnjica

  8 travnja, 2024

Grad Kaštela je na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini prijavio projekt uređenja okoliša i zamjene dotrajalih sprava u vrtiću Trešnjica u Kaštel Lukšiću. To je nastavak ulaganja u spomenuti objekt, u kojem se upravo ovih dana čeka tehnički pregled za nadograđeni novi dio zgrade, u kojem će se prihvatiti jedna nova jaslička skupina.

Projektom uređenja okoliša, očekuje se nabava i postavljanje novih sprava za igru i razvoj lokomotoričkih sposobnosti djece, dok će Vlastiti pogon obaviti uređenje hortikulture.

Spomenuti projekt će se dovršiti do početak nove predškolske godine, dakle do rujna 2024. godine.

Vrijednost dobivenih sredstava na Pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade iznosi 27.595,58 EUR, dok je cjelokupni projekt vrijedan 62.000,00 EUR.

NAŠI VRTIĆI