Natječaj: Odgojitelj predškolske djece na određeno nepuno radno vrijeme

  17 rujna, 2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ na 15. sjednici održanoj 17. rujna 2019. donijelo je:


ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO:
Odgojitelj predškolske djece na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31.05.2020.
2 izvršitelja

 

NAŠI VRTIĆI

MAGINJA

Kaštel Šučurac

MASLINA

Kaštel Štafilić

MENDULA

Kaštel Kambelovac

MURTILICA

Kaštel Novi

NEVEN

Kaštel Sućurac

VIŠNJICA

Kaštel Stari

SMOKVICA

Kaštel Kambelovac

TAMARIS

Kaštel Gomilica

TRATINČICA

Kaštel Šučurac

TREŠNJICA

Kaštel Lukšić

ŽIŽULA

Kaštel Stari