Obavijest roditeljima/skrbnicima o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga i premještaj djeteta u pedagoškoj godini 2023./2024.

  2 ožujka, 2023

Poštovani roditelji/ skrbnici djece,

Sukladno članku 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Kaštela“ od 24. veljače 2023., Klasa: 007-01/23-02/00001, Ur.broj: 2181-4-2-23-00004, obavještavamo

RODITELJE/SKRBNIKE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA I PREMJEŠTAJ DJETETA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2023./ 2024.

Svi roditelji/ skrbnici dužni su preuzeti Zahtjev, te isti zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati odgojitelju u odgojno – obrazovnu skupinu koju dijete pohađa u razdoblju 6. – 10. ožujka 2023.

Napomena: Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini u jaslični, 10-satni i 6-satni vrtićki program dužan je u utvrđenom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga i premještaj djeteta za svaku sljedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Ustanove.

Roditelj-korisnik usluga čije je dijete upisano u jaslični i 10-satni vrtićki program, te roditelj-korisnik usluga čije je dijete upisano u 6-satni program, a koji Zahtjevom traži uslugu premještaja djeteta iz 6-satnog u 10-satni program, dužan je uz Zahtjev priložiti:

– potvrdu/ elektronički zapis o prebivalištu MUP RH PU Kaštela ili presliku osobne iskaznice za dijete i roditelje;
– potvrda/elektronički zapis o radnom statusu roditelja najmanje 3 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva (potvrda/ elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva, odnosno jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu (ovjereni prijevod), ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu);
– potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika roditelja (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva).

Uprava Dječjeg vrtića „Kaštela”

NAŠI VRTIĆI