Pod posebne programe spadaju: program katoličkog vjerskog odgoja, program zimovanja za djecu predškolske dobi, program ranog učenja engleskog jezika  i Montessori program.

 

Program katoličkog vjerskog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja organiziran je u Dječjem vrtiću «Maslina» Kaštel Štafilić i u Dječjem vrtiću „Trešnjica“ u Kaštel Lukšiću, a provode ga odgojiteljice sa stručnim ispitom koje su stekle dodatnu izobrazbu na teološko-bogoslovnom fakultetu i koje su dobile crkveno poslanje (Kanonski mandat) za provedbu katoličkog vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama. – Ivana Batina, Tajana Šoša.

Program slijedi koncept katoličkog vjerskog odgoja kojem je uporišna točka dokument katoličke crkve „ opći direktorij za katehezu“. Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja integriraju se u cjelokupan odgoj u izvanobiteljskoj ustanovi i doprinose djetetovom cjelovitom razvoju i napretku.
Koncept odgoja pomaže djetetu da se na ispravan način priprema i za autentičan odnos s drugima, odnosno s onima koji imaju neke drugačije tradicije, navike i opća životna uvjerenja. Dijete se pravodobno priprema za život u različitosti.

Odgojno obrazovni rad temelji se na humanističko- razvojnom koncepciji. Vjerski odgoj nije izdvojen iz odgojno obrazovnog rada već je ta dimenzija njegov sastavni dio.

 

Program zimovanja

Zimovanje djece predškolske dobi je oblik organiziranog višednevnog boravka u prirodi kojem je osnovni cilj da se djeca odmore aktivnim odmorom i u povoljnim klimatskim uvjetima.
Program zimovanja će biti organiziran kao 6-dnevni danonoćni program izvan mjesta boravka.

 

Program učenja engleskog jezika

U  DV „Maslina“  nudimo 10 satni program s integriranim engleskim jezikom. U programu radi  odgojiteljica sa položenim određenim stupnjem znanja engleskog jezika Marina Zokić.

Program se temelji na suvremenim spoznajama da je predškolska dob povoljno razdoblje za usvajanje stranog jezika.

Stvaranjem uvjeta za učenje stranog jezika u predškolskoj dobi omogućuje se brže i lakše usvajanje čistog izgovora i intonacije,a pored toga pridonosi razvoju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja te spontanosti u izražavanju.

 

Strani jezik se usvaja kroz igru,situacijski,spontano u svakodnevnim životnim situacijama kao i kroz specifične planski stvorene situacije.

Djetetu se omogućuje zadovoljavanje njegovih potreba i interesa,razvoj socijalne kompetencije,autonomije za samostalno djelovanje i snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama.

 

Program je također usmjeren na njegovanje multikulturalnosti i običaja koji se približavaju djeci primjerenim i razumljivim sadržajima.

 

Montessori program

U  DV „Maslina“  i DV “Maginja” nudimo poludnevni program s integriranim programom Montessori pedagogije. U ovim programima rade odgojiteljice sa završenim jednogodišnjim programom stručnog usavršavanja iz područja pedagogije Marije Montessori, Ivana Batina i Marijana Grbeša.

Cilj ovog programa je omogućiti razvoj djeteta prema humanističkoj razvojnoj koncepciji izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece uvažavajući pri tom primarne ciljeve Montessori programa.
A to su:
– razvoj samostalnog sigurnog i uravnoteženog ljudskog bića ( samoodgojenog)
– omogućiti djetetu iskazivanje interesa i razumijevanja okoline te spontano učenje prema osobnim mogućnostima uz neznatnu, indirektnu pomoć odgajatelja uz poštivanje osnovnih načela Montessori pedagogije.

NAŠI VRTIĆI