Rezultati upisa

  3 lipnja, 2015

Dječji vrtić „Kaštela“

Kaštel Stari, Ulica Birnja 13

KLASA: UP/I 601-01/15-01/12

URBROJ: 2134/01-10/6/15-1

Kaštel Stari, 03. lipnja 2015.

 

Na temelju članka 1.a, članka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (“Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) , Pravilnika  o upisu i mjerilima djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece  (KLASA: 601-01/15-01/01, URBROJ: 2134/01-10/6/15-36-1 od 21.4.2015., Odluke Komisije za upis od 27.05.2015. donosi se

 

ODLUKA

KOMISIJE ZA UPIS DJECE  U D.V. „KAŠTELA“

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

 

• Roditelji-staratelji djece koji su ovom Odlukom upisani u programe dječjih vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2015./2016., dužni su u razdoblju od 15. lipnja do 19. lipnja javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano i preuzeti  Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, i  Uputnicu za sistematski pregled djeteta.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Nakon provedenog postupka upisa u programe ovog Vrtića Komisija za upis je u skladu sa Pravilnikom o upisu i mjerilima za upis djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece, te priloženom dokumentacijom donijela Odluku o upisu kao u Prilogu 1. ove Odluke.

 

•                 Roditelji-staratelji koji nisu zadovoljni odlukom Komisije

mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću Vrtića u roku od  8 dana od dana objavljivanja rezultata, zaključno do 12. lipnja 2014.

• Prigovor se podnosi pismeno na adresu  Dječji vrtić „Kaštela“ Kaštel Stari, Ulica Birnja 13 ili usmeno na zapisnik.

 

Predsjednica  Komisije za upis:

                                                Ankica Brešković

 

 

DV „MAGINJA“ KAŠTEL SUĆURAC

 

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

DINO MALENOVIĆ

150

2

EMA GAŠI

140

3

PETAR BAVČEVIĆ

100

4

NATAŠA ELEZ

100

5

MIA ELEZ

90

6

KARLO MIHAEL RADELJIĆ

80

7

FANI MARKOV

80

8

DORA LJUBENKOV

80

9

PATRIK JOSIPOVIĆ

80

10

LAURA VIDAN

80

11

LOVRE MASLOV

80

12

JOSIP ŠARIĆ

70

13

TOMISLAV GRGANOVIĆ

60

14

ROKO PERIĆ

60

15

ENA ČAVKA

20

16

FILIP ROGULJ

20

17

KLARA ROKO

0

18

MIHAEL VUJEVIĆ

0

19

TOMA BONACIN

0

20

DORA PALADA

0

 

6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

JAKOV TAKACZ

170

2

ROKO ZAGORAC

150

3

LUCIJA DOMAZET

110

4

MATEO KRANJČEC

100

5

JOSIP BRADARIĆ ŠLJUJO

100

6

JAKOV BRADARIĆ ŠLJUJO

100

7

IVANA LOVRIĆ

100

8

IVANA MANDIĆ

80

9

LUCIJAN DORČIĆ

80

10

SLAVKO BULIĆ

80

11

LANA ČURLIN

70

12

TONI SLAVIĆ

30

 

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

GABRIELA ANĐELIĆ

20

2

NIKOLA PETROVIĆ

20

3

IVICA JELOVIĆ

20

4

LEON JESENKO

10

5

NIKOLA BLAŽEVIĆ

10

 

DV „NEVEN“ KAŠTEL SUĆURAC

10 – SATNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

LUCIJA MARAS

150

2

TEA LESKUR

110

3

SARA VIDIĆ

90

4

LUKA MATIĆ

90

5

LORENA ZELENIKA

90

6

IVANO MARAS

90

7

IVAN GUDIĆ

80

8

PETAR BOROZAN

80

9

PETAR MUŽINIĆ

80

10

LUKA LULIĆ

80

11

ANA MARIJA ĆURAK

80

12

PETRA PEJIĆ

80

13

LUCIJANA BILOKAPIĆ

80

14

NIKOL IVELIĆ

80

15

ANA MARIJA ŠETKA

80

16

EMA VUČEMILOVIĆ ŠIMUNOVIĆ

80

17

BEPINA KAPITANOVIĆ

80

18

EMA SUČEVIĆ

80

19

STIPE BRTULOVIĆ

80

20

NEO STIPOLJEV

80

21

MARINO KURTOVIĆ

80

22

ANTEA GRANČIĆ

80

23

TONI ILIČIĆ

80

24

IRIS MATIJAŠEVIĆ

80

 

 

DJECA PRIMLJENA U DV „MAGINJA“ 6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM:

 

ENA ČAVKA

20

FILIP ROGULJ

20

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

DAVOR RAJČIĆ

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

MAJA BONACIN

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

3

NIKOLA VUKOJA

60

4

MARIN PLEPEL

0

5

TEA AKRAPOVIĆ

0

6

MARKO BARIŠIĆ

0

 

DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA

JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

SARA RADMAN

90

2

IVANO MIJATOVIĆ

90

3

PETRA VIDIĆ

90

4

VANESA MLADAR

90

5

CHIARA BLAŽEVIĆ

80

6

DOMAGOJ ROKOV

80

7

MARIJA MUSTAPIĆ

80

8

TOMISLAV KOŠIĆ

80

9

BOŽO BRKO

80

10

ANTONIO KOJUNDŽIĆ

80

11

JOHANNES PAULUS DE JONG

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

EMA CAREV

80

2

LUCIJA JERKAN

80

3

ANA MILKOVIĆ

80

4

LUCIJA ORHANOVIĆ

80

5

ANTE VRDOLJAK

80

6

DINO OŠTRIĆ

80

7

BOŽO BERAN

80

8

MISLAV CAREV

80

9

NINA NIKOLIĆ

80

10

IVICA BOROZAN

10

11

JAKOV JALIĆ

0

12

MARIA VIDIĆ

0

 

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

MATIJA RAMLJAK

170

2

JOSIP ŠOŠIĆ

140

3

KARLA KOVAČEVIĆ

140

4

BARTUL ZEKIĆ

120

5

ANTEA RITTER

110

6

ANAMARIJA PECOLAJ

100

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

IVA FREDOTOVIĆ

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

MARKO JANKOVIĆ

80

3

EVA SUČIĆ

80

4

FRANKO RADANOVIĆ

80

5

LUKA KOVAČEVIĆ

80

6

ANTONIO MORAVEC

80

7

ANTONELA TOPAL

70

8

MIHAELA BRČIĆ

70

9

DIEGO ROKOV

70

10

MARINA ČMRLEC

30

11

GABRIEL ŽELJKO KAPITANOVIĆ

10

12

LEON BATINIĆ

10

13

DINO JUNAŠEVIĆ

10

14

LETICIJA JURIĆ

0

15

GABRIELA MIKAČIĆ

0

16

LOVRE DRAŽIN

0

 

DV „MENDULA“ KAŠTEL KAMBELOVAC

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

STIPE RADMAN

140

2

MARKO JURKIĆ

110

3

ROKO BILIĆ

90

4

DANIJEL BLAŽEVIĆ

90

5

SOFIA ČOTA

80

6

MIHAELA VIDOVIĆ

80

7

FRANE ŽARKO

80

8

SARA TARAŠ

80

9

PAOLA PALMA LABETIĆ

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

RIA RADNIĆ

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

NIKOLA SUNKO

70

3

MARITA RADNIĆ

10

4

MARINO RADNIĆ

10

5

SARA GORETA

10

6

FILIP MALNAR

10

7

IVANO MALNAR

10

8

TONI DUJMOVIĆ

0

9

IVA TADIN

0

10

IVANO LEMO

0

11

IVA JOSIPOVIĆ

0

 

6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

JOSIP TADIN

80

2

IVANO ĐIKIĆ

80

3

ILIJA MATEŠIĆ

80

4

LEONARDO KOJIĆ

60

5

LUCIJA LUKIN

30

6

LUCIJA JURIĆ

30

7

MARIN MARASOVIĆ

10

8

MARKO VUKUŠIĆ

10

 

DIJETE PRIMLJENO U DV „MAGINJA“ 6 –SATNI POPODNEVNI PROGRAM:

SLAVKO BULIĆ

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

MARIJA TVRDIĆ

0

2

LAURA BRČIĆ

0

3

VICENCO DRAŽIN

0

 

DV „TRATINČICA“ KAŠTEL KAMBELOVAC

JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

LUCIJA ŠETKA

150

2

BOŽENA BRKO

100

3

TONI ŠULJAK

100

4

JOSIP ŠULJAK

100

5

BLAŽ BRALIĆ

100

6

ANTE DUVNJAK

100

7

IVAN BEDALOV

100

8

MARIN BEDALOV

100

9

MARKO TOMAŠ

100

 

DJECA PRIMLJENA U DV „SMOKVICA“ PROGRAM JASLICE:

IVA RADNIĆ

90

TOMA VUKOJEVIĆ

80

KARLA BUTIR

80

NIKA GRUBIŠIĆ

80

GRGUR PERIĆ

80

IVAN VIDIĆ

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

LOVRE KURTUŠIĆ

90

2

LENA UDOVIČIĆ

80

3

IVA KREŠO

80

4

NIKO VLADISLAVIĆ

80

5

EMA DUDAN

80

6

TOMA MITAR

80

7

MIHAELA BIKIĆ

80

8

BRIGITA PERKUŠIĆ

80

9

LUCIJA PARČINA

0

10

EMA MELVAN

0

11

LUKA ŠARIĆ

0

 

DV „SMOKVICA“ KAŠTEL KAMBELOVAC

JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

ZARA GILJANOVIĆ

90

2

NIKOL GILJANOVIĆ

90

3

KARLA BUTIR

80

4

IVA RADNIĆ

80

5

TOMA VUKOJEVIĆ

80

6

IVE KOMADINA

80

7

GABRIELA MATKOVIĆ

80

8

IVAN VIDIĆ

80

9

NIKA GRUBIŠIĆ

80

10

GRGUR PERIĆ

80

11

MATEA PEJIĆ

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

TALIA PELIVAN

0

2

ANA DELAŠ

0

 

DV „TREŠNJICA“ KAŠTEL LUKŠIĆ

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

LUKA LISTEŠ

110

2

KARLO JAKOV KOUDELA

100

3

ROKO BLAŽEVIĆ

100

4

MIA MATIJAŠ

100

5

MARIJA NOVAK

100

6

MATEJ MIJANIĆ

90

7

TOMA RABADAN

80

8

PETAR GRBAVAC

80

9

LUKA TRAC

80

 

DIJETE PRIMLJENO U DV „MENDULA“ 6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM:

PAULA PALMA LABETIĆ

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

MARINO LJUBIĆ

90

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

TEA MARIN

80

3

IVO JERKOVIĆ

80

4

IVAN DŽELALIJA

80

5

MARINO VRDOLJAK

30

6

ANDRIJA PATRLJ

20

7

ANTON PRUTINA

20

8

LANA VULETIN

10

9

MIRKO MAJIĆ

10

10

MARKO ZELIĆ

10

11

ROKO TOMAŠ

0

 

6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

MATEO GELO

160

2

PETRA MILKOVIĆ

160

3

VEDRAN BATINA

140

4

IVO NOVOKMET

140

5

MARSELA PERAN

110

6

NIKO ČOSIĆ-DRAGAN

110

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

ANTE PRDIĆ

90

2

JOSIP PRDIĆ

90

3

IVANA CVITIĆ

90

4

IRIS PAJDEK

90

5

ANA BESEDNIK

90

6

ROKO MAMUT

90

7

LEO DELAŠ

80

8

JOSIP LOVRIĆ

60

9

KARMEN MILIĆ

50

10

LUCIJA MILIĆ

50

11

IVANA POLJAK

10

12

STIPE JELČIĆ

10

13

ZARA BUTIR KNEŽEVIĆ

10

14

MARIN MADŽAR

10

15

MARKO ŠIMIĆ

0

16

ANTE TOMIĆ

0

17

NIKOLINA TEKLIĆ

0

 

DV „ŽIŽULA“ KAŠTEL STARI

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

SARA RADIĆ

150

2

ANA KELAM

150

3

ANTONIA BALOV

90

4

LOVRE ROĐAKOVIĆ

90

5

MARIJETA BENUTIĆ

80

6

BORNA BILA

80

7

SARA STRIZE

80

 

6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

EMA JURIĆ IVANOVIĆ

150

2

MIJO DUNDIĆ

140

3

MARIJA KRIVIĆ

140

4

IVAN KELAM

80

5

LUKA DRAGUN

80

6

TONI ERGOVAC

80

7

MARKO ĐAPIĆ

80

8

MIRKO GRGUREVIĆ JERIĆ

70

9

MATEO FILIPOVIĆ

70

10

GABRIELA ČALIĆ

10

 

DV „MASLINA“ KAŠTEL ŠTAFILIĆ

MALE JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

ROKO KRALJEVIĆ

100

2

KATARINA IVIĆ

90

3

SEBESTIAN ĐŽELALIJA

80

4

LUNA SOLDIĆ

80

5

ROKO ŠIMERA

80

6

IVAN POLITEO

80

7

DUJE DESPOTOVIĆ

80

8

MIHAELA KELAVA

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

GABRIELA OROŠNJAK

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

IVA LETIĆ

30

 

3

ARWEN SAMRDŽIĆ

30

 

4

LUKA SUNARA

10

 

5

MARTA SUNARA

10

 

6

ANDRO RADELJAK

0

 

7

MATEA MATELJAN

0

 

8

ERIN GRUBIŠIĆ

0

 

9

MARIO MARKO MARINIĆ

0

 

10

ANA KNEŽEVIĆ

0

 

11

NIKOL DLAKA

0

 

12

KARMEN ČUBRILOV

0

 

13

IVANO DRLJE

0

 

VELIKE JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

MIA ĐIKIĆ

110

2

GRGO LAŽETA

100

3

ANĐELA BILIŠKOV

100

4

JURE CERTA

100

5

IVA KRAJINA

100

6

ROKO CRNKOVIĆ

100

7

IVANO MILIĆ

100

 

DJECA PRIMLJENA U DV „SMOKVICA“ PROGRAM JASLICE:

 

ZARA GILJANOVIĆ

90

NIKOL GILJANOVIĆ

90

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

TEO VLAIĆ

90

2

LEONARDA IVIĆ

90

3

LUKAS IVIĆ

90

4

ANA MATIJAŠ

80

5

VIKTORIJA ROSO

80

6

ANTEA BIOČIĆ

80

7

MARJETA DŽAJA

80

8

IVAN PLAZONIĆ

80

9

JOSIP BIOČIĆ

80

10

DOMINA NAKIR

80

11

MARIJETA NAKIR

80

12

BRANIMIR JUKIĆ

80

13

NIKO SULIĆ

80

14

MATEA VIŠIĆ

80

15

ROKO LAMEŠIĆ

80

16

KRISTINA MELVAN

80

17

DAVID PETRIČEVIĆ

80

18

MARIJA GRGUREVIĆ

80

19

MIA GRGURIĆ

80

20

KARLO RADANOVIĆ

30

21

KARMEN ŽANIĆ

0

22

JOSIP MAMIĆ

0

23

ANTE JURIĆ

0

 

10 – SATNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

NEVEN RAJČIĆ

150

2

GABRIELA KOZINA

150

3

DARIJA JERČIĆ

150

4

PERO ŽALIĆ

140

5

LUCIJA VELJAČA

110

6

LUKA PARČINA

110

7

DANIJEL ŽUVELA

100

8

MIA GURDON

100

9

MAJA DJIRLIĆ

100

10

BARBARA DRNASIN

90

11

MATE JERČIĆ

90

12

VIKTORIJA KOMLJEN

90

13

IVAN KOZINA

90

14

MIJO BOLJAT

90

15

EMANUELA BOLJAT

90

16

PETAR RENDIĆ

90

17

KATARINA PETROVIĆ

80

18

JAKOV LEMO

80

19

ANA LEMO

80

20

MARIJA ANTONIA MARIN

80

21

MARKO KOC

80

22

LEONA MRŠE

80

23

LEO ŽAJA

80

24

DORA GOTOVAC

80

25

MIJA PITEŠA

80

26

IRIS ŽARKOVIĆ

80

27

PEBO BEDRINA

80

28

LEA MARIN

80

29

ROKO MORNAR

80

30

LUKA KUJUNĐŽIĆ

80

31

IVAN RABADAN

80

32

JOSIP GUDELJ

80

33

MATEJ BAČIĆ

80

34

LUCIJA RADIĆ

80

35

IVAN PENSA

80

36

BRANIMIR GAKOVIĆ

80

DJECA PRIMLJENA U DV „NEVEN“ 10 – SATNI PROGRAM:

NEO STIPOLJEV

80

STIPE BARTULOVIĆ

80

MARINO KURTOVIĆ

80

IVAN GUDIĆ

80

DIJETE PRIMLJENO U DV „ŽIŽULA“ 6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM:

LOVRE ROĐAKOVIĆ

90

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

LAURA MELVAN

60

2

ŠIMUN TOKIĆ

50

3

NIKO MILETIĆ

30

4

KARLO POLJAK

30

5

MEI PAVELINA TURKOVIĆ

10

6

KARLA CVITKOVIĆ

10

7

LUKA RENDIĆ

10

8

NINA BUDIŠA

10

9

MARINELA DLAKA

0

10

IVAN ŠKOPLJANAC

0

 

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

EMANUEL ŠOLA

170

2

GABRIJEL ŠOLA

170

3

IVAN ROŽIĆ

170

4

ANTE ROŽIĆ

110

5

ADRIANO MIHALJEVIĆ

110

6

DAVID MIHALJEVIĆ

110

 

 

DIJETE PRIMLJENO U DV „TREŠNJICA“ 6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM:

LUKA LISTEŠ

110

 

DIJETE PRIMLJENO U DV „ŽIŽULA“ 6 –SATNI JUTARNJI PROGRAM:

ANTONIA BALOV

90

DIJETE PRIMLJENO U DV „MURTILICA“ 6 –SATNI JUTARNJI PROGRAM:

LEA LJUBICA

80

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

LOVRE LETIĆ

90

2

NIKOLA GAVRIĆ

80

3

ANTE RADAK

80

4

LENA TARABENE

80

5

IVAN RADUNIĆ

80

6

MARTA RADUNIĆ

80

7

FILIP FRANKIĆ

80

8

ANTONIO KOVAČEVIĆ

80

9

ZVONIMIR NOVOKMET

60

10

MIHO MARINČIĆ

50

11

LANA PELIĆ

20

12

ANDREA ŠIMUNOVIĆ

20

13

LUCIJA LETIĆ

20

14

MARIN MALETIĆ

20

15

LAURA PERKUŠIĆ

10

16

MARIA TURALIJA

10

17

MARIJA BULIČIĆ

10

18

IVAN ŽELJKO BARTULOVIĆ

10

19

ANTONIO ČULIĆ-VICKOTA

10

20

NINA PERIŠIĆ

0

21

MATE JAKOVLJEVIĆ

0

 

6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

DOMINIK VINKO MARINOVIĆ

110

2

MIJO BENUTIĆ

100

3

LUKA IVANDA

90

4

MARINO BOTIĆ

90

 

DIJETE PRIMLJENO U DV „ŽIŽULA“ 6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM:

TONI ERGOVAC

80

 

DJECA PRIMLJENA U DV „MURTILICA“ 6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM:

ROKO BUZOV

80

PETRA BOGIĆ

60

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

ALTA LETAJ

80

2

LUKA MIKULIĆ

80

3

MAJA BOLIBRUH

80

4

MARIJETA SVALINA

80

5

KIARA DROPULIĆ

80

6

DUJE LOVRIĆ

40

7

IVAN IVANČIĆ

30

8

LENA JURIĆ

10

9

MATEO MILJAK

10

 

DV „VIŠNJICA“ KAŠTEL STARI

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

PETRA POLIĆ

170

2

NIKOLINA VANČURA

140

3

ROKO POLIĆ

110

4

MIHAELA DŽELALIJA

110

5

LUKA DOMAZET

100

6

LUCIJA GOTOVAC

80

7

ROKO RADIĆ

70

8

MATEO ŠEGO

70

9

JOSIP IVIĆ

70

10

ANTONIJO MILJAK

60

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

IVANA VANČURA

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

LJUBA MARKOVINA

10

3

MATIJAS ĆOSIĆ

10

4

ANTE RADIĆ

10

5

LEA SERAJLIĆ

0

6

JOSIP MILIĆ

0

7

DUJE ČOVIĆ

0

 

DV „MURTILICA“ KAŠTEL NOVI – RUDINE

6 – SATNI JUTARNJI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

KARLA MASLOV

170

2

MONIKA VILIĆ

120

3

LUKA RADIĆ

110

4

KARLO ČULAGIĆ

90

5

LANA BRNADA

90

6

GABRIJELA TARABENE

90

7

BORIS ČATLAK

80

8

LEA LJUBICA

80

9

TEO BABIĆ

70

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

PETRA BOTIĆ

80

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

2

EVA ZELIĆ

30

3

FILIP ŠEGVIĆ

30

4

DORA MATIĆ

10

5

TOMA PERIĆ

10

6

MATEA ŠKORIĆ

0

7

FILIP BALTA

0

8

KLARA ZOKO

0

 

6 – SATNI POPODNEVNI PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

1

ANTE BAČIĆ

110

2

MARKO BOGIĆ

100

3

CRISTIANO BILIĆ

90

4

ROKO BUZOV

80

5

LUCIJA VUKOREPA

70

6

PETRA BOGIĆ

60

7

FRANO ČALJKUŠIĆ

10

8

SUNČICA BELANOVIĆ

0

9

LJUBICA DOTLIĆ

0

 

ODBIJENA DJECA

RED. BROJ

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

NAPOMENA

1

PETAR BOGIĆ

100

Dijete ne zadovoljava kriterij dobi

 

NAŠI VRTIĆI