CAP – informacije za roditelje

  30 prosinca, 2020

 

CAP je jedan od najkvalitetnijih i najobuhvatnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu. CAP (čit. kap, akronim od Child Assault Prevention) nastao je u Columbusu, Ohio, SAD,1978. godine.

CAP program, jedan od najstarijih i najuglednijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu, provodi se u Hrvatskoj punih 20 godina. CAP program, je jedan od rijetkih program primarne prevencije zlostavljanja djece predškolske i školske dobi koji ih poučava prevencijskim vještinama u slučajevima seksualnog zlostavljanja (napad nepoznate i napad poznate odrasle osobe). CAP ima razrađen kurikulum i brojne prateće materijale za svaku varijantu programa (predškolski, osnovni, Teen i CAP za djecu sa teškoćama u razvoju), vrlo strukturirane aktivnosti i obveznu procesnu evaluaciju, te ga stručni suradnici osnovnih škola i vrtića smatraju konkretnim, pouzdanim i kvalitetnim‘alatom’ za primarnu prevenciju zlostavljanja djece. Ciljevi CAP programa su:

1. Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima nasilja poučavajući ih efikasnim prevencijskim strategijama, te osiguravanjem kvalitetnije podrške njima važnih odraslih (roditelji, zakonski skrbnici i odgajatelji)
2. Potaknuti lokalnu zajednicu na aktivno zalaganje za prevenciju nasilja u društvu, a posebno na prevenciju nasilja nad i među djecom
3. Potaknuti odgojno–obrazovne ustanove na sustavan pristup primarnoj prevenciji nasilja nad i među djecom.

CAP program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za znanosti i obrazovanje. Svaka varijanta CAP programa ima tri dijela: predavanje za zaposlenike, predavanje za roditelje i radionice za djecu.

Predavanja za odrasle održavaju se prije radionica za djecu s ciljem upoznavanja problema zlostavljanja djece, te potrebom i obvezom odraslih da ih zaštite. Naglašava se važnost kvalitetne komunikacije s djecom. Zaposlenici i roditelji se detaljno upoznaju sa sadržajem radionica za djecu kako bi i sami mogli u vrtiću i kod kuće podržati osnažujuće poruke i prevencijske vještine koje će djeca usvojiti na radionicama.
U radionicama za djecu predškolske dobi cilj je poučiti djecu njihovim osnovnim pravima, informirati ih o tome kako prepoznati vršnjake i odrasle koji ih mogu ugroziti, podržati ih u tome da takve odrasle nisu dužni slušati niti poštovati, te što trebaju učniti kad se osjećaju nesigurnima.

Radionice za djecu provode tri posebno educirane odgajateljice – CAP pomagači. Tri radionice u trajanju od pola sata održavaju se u dva ili tri uzastopna dana. Sadržaj radionica je razvojno primjeren, koriste se fotografije, igrokazi i posebno strukturiran razgovor kako bi se djecu poučilo pitanjima osobne sigurnosti.

Nakon uvodnog razgovora o osnovnim pravima svakog djeteta da bude sigurno, jako i slobodno, slijede 3 igrokaza koja predstavljaju tri najčešća iskustva napada s kojima se djeca susreću:

– Dijete protiv djeteta (nasilništvo)
– Odrasli neznanac protiv djeteta
– Poznati odrasli protiv djeteta
Igrokazi se koriste za stvaranje situacije u kojoj djeca kroz razgovor dolaze do uspješnih prevencijskih strategija.

Svaki igrokaz igra se dva puta: prvi put jedan od CAP pomagača predstavlja dijete kojem nedostaju vještine za prevenciju napada. Slijedi grupna rasprava u kojoj se s djecom razmatraju mogućnosti/strategije koje ima potencijalna žrtva.
Te strategije uključuju:
• samoobranu
• podršku vršnjaka
• podršku odraslih
• zalaganje za sebe
• razgovor s odraslom osobom od povjerenja

Igrokaz se zatim ponavlja, ali ovaj put s vještinama koje su djece upravo naučila u obliku „priča o uspjehu“. Djeci se sada pruža mogućnost sudjelovati u ulogama podržavajućih vršnjaka kako bi vježbala nova ponašanja.
Na kraju radionice uključuje se odgajateljica koja, igrajući sama sebe kao podržavajuću osobu koja odgovara na dječji poziv u pomoć, pruža djeci mogućnost vizualiziranja onoga što bi se dogodilo kad bi s nekim stvarno trebali razgovarati o problemu. To djeci daje jasnu poruku da njihovi učitelji brinu o njima i spremni su im pružiti podršku.
Nakon radionice djeca mogu individualno razgovarati s CAP pomagačicama. U takvim razgovorima je naglasak na učvršćivanju vještina naučenih u radionicama i jačanju uvjerenja da imaju pravo biti:

SIGURNI, JAKI I SLOBODNI.

U idućem nastavku: Kako roditelji mogu pomoći djeci da budu sigurna, jaka i slobodna.

 

NAŠI VRTIĆI