Logopedska trijaža

  13 studenoga, 2023

Ovogodišnja logopedska trijaža realizirana je u vremenu od 25.09. do 13.10.2023. godine i trajala je ukupno dvanaest dana.

Rezultati ovogodišnje logopedske trijaže pokazuju da je broj djece s JGT u porastu zadnjih nekoliko godina. Za djecu sa većim odstupanjima u jezično-govornom razvoju nije dovoljna godina pred polazak u školu da bi se teškoće smanjile, nego je potreban kontinuirani rad od mlađe dobi, a ponekad i nakon polaska u školu.

Roditelji podrazumijevaju logopedski tretman kod „vrtićkog“ logopeda u godini pred polazak u školu ne uzimajući u obzir ukupan broj djece s JGT na jednog stručnog suradnika – logopeda u našoj Ustanovi.

Detalje o logopedskoj trijaži pronađite u prilogu.

NAŠI VRTIĆI