MALA ŠKOLA

  16 rujna, 2015

Dječji vrtić „Kaštela“

Kaštel Stari

Ulica Birnja 13

Nadnevak: 15.9. 2015.

 

Klasa:601-01/15-01/01

Broj: 2134/01-10/1/15-231/7

 

O B A V I J E S T   R O D I T E LJ I M A

 

Dječji vrtić «Kaštela » organizira program rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu- program PREDŠKOLE ( suglasnost na program: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 601-02/07-03/00289; Ur.Broj: 533-10-07-0004) za djecu koja do 01.04.2016.g. pune 6 godina života, a ne pohađaju vrtić

 

Prijave će se vršiti od 16. 09. do 26.09. 2015. u Upravi Dječjeg vrtića“Kaštela“, Kaštel Stari , ulica Birnja 13 (iza pošte u K. Starom) ili na tel: 021/225-480 od 8:00 do 14:00 .

Predškola će biti organizirana ovisno o broju i mjestu stanovanja prijavljene djece ( DV „Tamaris“; DV „Tratinčica“: DV „Maslina“) i održavati će se

 

od 1. 10.2015. do 31. 5. 2016.

svakim radnim danom od 16:30 do 19:3o.

Roditeljski sastanak održati će se u utorak, 29.9. 2015. u 18:00 sati u DV „Tratinčica“ u Kaštel Kambelovcu, Cesta doktora F.Tuđmana 383.

 

Pedagog:                                                                                             Ravnateljica:

Meri Žitković                                                                                     Ivanka Vučica

 

NAŠI VRTIĆI