Natječaj za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece

  19 studenoga, 2014

Dječji vrtić „Kaštela“

Kaštel Stari

Ulica Birnja 13

Nadnevak: 19.11.2014.

 

Broj: 2134/01-10/1/14-83

Klasa: 110-01/14-01/03

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (nn 10/97,107/07, i 94/13) i čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 7. sjednici održanoj 7. 11. 2014. god. donijelo je odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO:

ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

– Mjesto rada: Kaštela , Splitsko-dalmatinska Županija

– Broj traženih radnika: 1

– Vrsta zaposlenja: Na određeno – provođenje programa predškole do 31. 5. 2014.

– Radno vrijeme: pola radnog vremena : 20 sati tjedno

– Smještaj: Nema smještaja

– Naknada za prijevoz: U cijelosti

– Natječaj vrijedi od: 20. 11.2014. do 28.112014.

Razina obrazovanja: VŠS

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

– Životopis

– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)

– Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

– Uvjerenje o nekažnjavanju,odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13)

– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u utvrđenom roku Upravnom vijeću Vrtića na adresu: DV „Kaštela“ Kaštel Stari , Ulica Birnja 13

s naznakom „Natječaj za odgojitelja – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

 

 

DV „Kaštela“

Predsjednik Upravnog vijeća:

Grgica Benutić

NAŠI VRTIĆI