Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

  10 svibnja, 2018

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07 i 94/13) te članka 58. Statuta DV „Kaštela“ od 14.04.2014. Klasa: 601-01/14-01/03; Urbroj: 2134/01-10/6/14-3; Upravno vijeće DV „Kaštela“ na svojoj 42. Sjednici održanoj 10.05.2018. raspisuje: Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Kaštela

NAŠI VRTIĆI

MAGINJA

Kaštel Šučurac

MASLINA

Kaštel Štafilić

MENDULA

Kaštel Kambelovac

MURTILICA

Kaštel Novi

NEVEN

Kaštel Sućurac

VIŠNJICA

Kaštel Stari

SMOKVICA

Kaštel Kambelovac

TAMARIS

Kaštel Gomilica

TRATINČICA

Kaštel Šučurac

TREŠNJICA

Kaštel Lukšić

ŽIŽULA

Kaštel Stari