Natječaj za radno mjesto: Spremačica

  9 listopada, 2018

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13), suglasnosti klasa. 601-01/18-01/0017; Urbroj: 2134/01-1/1-18-2 od 17. 9. 2018. ,čl. 56. Statuta DV „Kaštela“ , Upravno vijeće DV „Kaštela“ na 4 .sjednici održanoj 9. 10. 2018. . donijelo je odluku o raspisivanju: Natječaj za radno mjesto: Spremačica

NAŠI VRTIĆI

MAGINJA

Kaštel Šučurac

MASLINA

Kaštel Štafilić

MENDULA

Kaštel Kambelovac

MURTILICA

Kaštel Novi

NEVEN

Kaštel Sućurac

VIŠNJICA

Kaštel Stari

SMOKVICA

Kaštel Kambelovac

TAMARIS

Kaštel Gomilica

TRATINČICA

Kaštel Šučurac

TREŠNJICA

Kaštel Lukšić

ŽIŽULA

Kaštel Stari