Obavijest službe za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ SDŽ

  2 travnja, 2019

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji i šire, želimo vas informirati o slučajevima zaraznih bolesti i epidemijama, a osobito o potrebi poticanja roditelja čija djeca polaze dječje vrtiće na vašem području, da se jave svojim pedijatrima i prime redovna cijepljenja.

1. TETANUS u SDŽ

– dvije oboljele necijepljene osobe, jedna je preminula, a druga je trenutno na liječenju u JIL-u (KBC Split). Kod oboljelih se radilo o manjim ozljedama zbog kojih se nisu ni javile liječniku.

2. EPIDEMIJSKI PAROTITIS ILI ZAUŠNJACI

– Dvoje djece i dvije odrasle mlađe osobe oboljele su od zaušnjaka prošlog mjeseca na području SDŽ. Jedna osoba je hospitalitirana zbog komplikacija (upala testisa-Orhitis) i dokazan je virus zaušnjaka.

3. EPIDEMIJE OSPICA

– U Makedoniji je u posljednja tri mjeseca, oboljelo 555 osoba od čega najviše necijepljene djece u dobi od 0-4 godine. Najviše oboljelih je u Skoplju.
– U Bosni i Hercegovini, Sarajevski kanton, epidemija u tijeku, s oboljelih 115 osoba.
Na području naše Županije bilježi se značajan broj male djece koja nisu redovno cijepljena protiv ovih zaraznih bolesti (ospica, rubeole, zaušnjaka, tetanusa, hripavca,…) pa su u riziku da se inficiraju i da obole od bolesti protiv kojih nisu zaštićena, a čiji uzročnici su prisutni u okruženju.
Osobito napominjemo zaštitu od tetanusa koja je individualna i treba biti potpuna.
Stoga vas molimo da obavijestite i pozovete roditelje djece koja pohađaju jaslice i vrtiće, a osobito privatne ustanove, da odvedu svoju djecu na redovna cijepljenja kod pedijatra ili obiteljskog liječnika.
U potrebi za dodatnim informacijama uvijek nas možete kontaktirati u Službu za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ SDŽ

***

 

Vezano za cijepni status djeteta do treće godine, kada su i upisi u dječje vrtiće, želimo vas podsjetiti na neke specifičnosti provedbe cijepljenja.
Prema Programu obveznog cijepljenja u RH, djeca do treće godine trebaju primiti četiri doze DTaP-IPV-Hib-Hep B cjepiva (tri doze u primovakcinaciji i jedno docijepljivanje) i MRP primovakcinaciju s navršenih godinu dana života.
Ne rijetko imamo situaciju kašnjenja cijepljenja djeteta, ne ulazeći ovdje u razloge i kontraindikacije (stvarne ili lažne), zbog čega je dijete u dobi do treće godine primilo tri ili čak i manji broj doza predviđenog DTaP-IPV-Hib-HepB cjepiva.
Stručno medicinski, za očekivati je da djeca do treće godine, cijepljena s tri doze DTaP-IPV-Hib-HepB cjepiva i MRP cjepivom, imaju odgovarajuću zaštitu protiv ovih bolesti i nisu u riziku za obolijevanje, niti prenošenje bolesti.
Djecu koja su dobila manje od tri doze predviđenog cjepiva, treba potaknuti da se jave pedijatru i provedu zakašnjela cijepljenja.

S poštovanjem
Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ SDŽ

NAŠI VRTIĆI