Poziv za predškolu

  19 rujna, 2018

Dječji vrtić «Kaštela»
Kaštel Stari
Ulica Birnja 13
Nadnevak: 17.9.2018.
Klasa: 601-01/18-01/12
Urbroj: 2134/01-10/18/2-6

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE DJECE U
PROGRAM PREDŠKOLE
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./19 .

DV „Kaštela“ i Grad Kaštela poziva roditelje djece koja 1. 9. 2018. pune 5 i po godina, odnosno koja će 31.3. 2019. napuniti 6 godina ( školske obveznike) KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ( NE POHAĐAJU VRTIĆ) da se prijave za upis u OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE.
Prijave za upis vršiti će se u razdoblju od

18. rujna do 28. rujna 2018.

– Osobno, u Upravi DV „Kaštela“ Kaštel Stari, ulica Birnja 13, svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati, ili na tel: 021/225-480; 021/224-739 ili na e- mail : vrtic.kastel@inet.hr
– RODITELJSKI SASTANAK ODRŽATI ĆE SE 28. 9. 2018. U 18:00 SATI U DJEČJEM VRTIĆU „MASLINA“ KAŠTEL ŠTAFILIĆ , PUT SV. LUCIJE 1

 

Dječji vrtić «Kaštela»

 

JOŠ NOVOSTI

Logopedska trijaža

  13 studenoga, 2023

Rastimo zajedno

  18 rujna, 2023

Novosti NZJZ-SDŽ

  2 veljače, 2023

NAŠI VRTIĆI