Dječji vrtić “Kaštela” organizira odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na području Grada Kaštela kroz redovite programe odgoja i obrazovanja, a u skladu sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ostalim pozitivnim zakonskim propisima.

U ustanovi se provode redoviti programi i to:

  • jaslički programi (od navršene 1. godine života)
  • cjelodnevni vrtićki program
  • poludnevni jutarnji program
  • poludnevni poslijepodnevni program.

NAŠI VRTIĆI