Razni oblici zlostavljanja djece jedan su od velikih problema suvremenih društava, pa tako i našeg. Prepoznajući taj problem i potrebu da se sa sprječavanjem zlostavljanja započne što ranije, DV „Kaštela“ je počeo surađivati s udrugom roditelja „Korak po korak“ u realizaciji CAP programa za predškolski odgoj.

Naša psihologinja Dalma Luketin imenovana je povjerenicom Udruge za primjenu predškolskog programa u Splitsko dalmatinskoj županiji i članicom Savjeta CAP-a.

S udrugom roditelja „Korak po korak“ surađujemo već 4 godine, od studenog 2009. Tada  smo potaknuli održavanje seminara za edukaciju CAP pomagačica u našem vrtiću za cijelu Splitsko dalmatinsku županiju,  te je tom prilikom osposobljeno 15 odgajateljica i stručnih suradnica za primjenu ovog programa. Iste pedagoške godine, u veljači 2010. započeli smo s primjenom ovog programa u odgojnim skupinama sa djecom predškolcima.

Programom su bili obuhvaćeni skoro svi predškolci, cca njih 300 koliko ih svake godine polazi vrtić, kao i njihovi roditelji i odgajatelji. Od tada svake godine 5 timova CAP pomagačica realizira CAP program u vrtiću, obuhvaćajući sve predškolce i njihove roditelje.

Reakcije djece, roditelja i odgajatelja su vrlo pozitivne, što se može vidjeti iz njihovih povratnih informacija u pisanom obliku, ili u crtežima i izjavama djece nakon radionica.

U idućoj pedagoškoj godini nastavit ćemo na isti način.

U ožujku 2011. godine i  2013. sudjelovali smo u organizaciji  seminara za edukaciju za primjenu CAP programa za odgajatelje naše Županije, tako da je cca 90 osoba educirano za primjenu ovog programa. Jedan dio njih realizira program u svojem vrtiću, dok se drugi tek pripremaju za to, ovisno o  podršci svojih stručnih službi i ravnatelja.

U primjeni CAP programa cijelo ovo vrijeme imamo izuzetno dobru suradnju s udrugom roditelja „Korak po korak“ iz Zagreba, koja nas opskrbljuje materijalima za djecu i roditelje i  vodi računa o održavanju kvalitete programa, a posebno naglašavamo stalnu podršku i poticanje na primjenu CAP programa kako bi se ostvario krajnji cilj, a to je pomoć zajednicama da udruženim snagama spriječe zlostavljanje djece.

NAŠI VRTIĆI