Rješenje o upisu 2014

  26 svibnja, 2014

Dječji vrtić „Kaštela“

Kaštel Stari

Ulica Birnja 13

Nadnevak: 26.5.2014.

Klasa: UP/I 601-01/14-01/14

Broj: 2134/01-10/1/14-12

Na temelju članka 1 a , čl 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (“Narodne novine”, broj: 10/97 i 107/07  i 94/13), članka 43. Stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) , Pravilnika  o upisu i mjerilima djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja  Klasa:021-05/11-01-07, Broj: 2134/01-10-11-01 od 28.2.2011. ,  Naputka  o   postupku upisa djece  u dječje vrtiće i jaslice od 14. 4. 2014. odluke Komisije za upis od 21. 5.2014. donosi se

 

ODLUKA

KOMISIJE ZA UPIS DJECE  U DV „KAŠTELA“

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015.

 

 

 

•        Roditelji-staratelji djece koji su ovom odlukom upisani u programe dječjih vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2014/2015., dužni su u razdoblju od 9. lipnja do 14. lipnja javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano i preuzeti  Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, i  Uputnicu za sistematski pregled djeteta.

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

 

Nakon provedenog postupka upisa u programe ovog Vrtića Komisija za upis je u skladu sa uvodno označenim Naputkom o postupku upisa, Pravilnikom o upisu i mjerilima za upis djece ,te priloženom dokumentacijom donijela odluku o upisu kao u Prilogu 1. ove odluke

•        Roditelji-staratelji koji nisu zadovoljni odlukom Komisije mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću Vrtića u roku od  8 dana od dana objavljivanja rezultata, zaključno do 3. lipnja 2014.

•        Prigovor se podnosi pismeno na adresu  Dječji vrtić „Kaštela“ Kaštel Stari , ulica Birnja 13 ili usmeno na zapisnik

 

Predsjednica  Komisije za upis:

Meri Žitković, prof

DV „Kaštela“- rezultati upisa u pedagošku godinu 2014/2015

 

 

DV „MAGINJA“ KAŠTEL SUĆURAC

6- SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

 

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 IVAN ČAVKA 135
2 LORENA MILIĆ 80
3 JANA LJUBENKOV 80
4 STIPE BILIĆ 80
5 ANTE PAVLOV 80
6 DORIJANA ČARRI 80
7 ANAMARIJA SOLDIĆ 80
8 BRUNO VULETIN 80
9 ANTON SOLDO 80
10 PETAR SUBAŠIĆ 80
11 EMANUELA BOKAVŠEK 75
12 NINO BOGDANIĆ 35
13 ANTE ERCEG 20
14 ŽELJKO RUŠINOVIĆ 20
15 MARIJA MAMUT 20
16 ANA ŽEGARAC 20
17 EMA RAIČ 0

 

 

DV „MAGINJA“ KAŠTEL SUĆURAC

5- SATNI   POPODNEVNI   PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 LUKA OROŠNJAK 115
2 LORANA MADŽAR 95
3 LANA DOBOŠ 80
4 JOSIP PERVAN 80
5 PAVE ROGOŠIĆ 80
6 ANETA TOMIĆ 80
7 MARIN LIJIĆ 80
8 PETRA BUZOV 60
9 ROKO RAFAEL ČOSIĆ 40
10 STANKA BULIĆ 35
11 KATA ŠERIĆ 35
12 KARMEN HAJDER 30
13 ANTE TOMIĆ 30
14 EMA JURIĆ 20
15 ZVONIMIR ŠIŠKOV 20
16 DUJE RAJČIĆ 20
17 TONI HASOVIĆ 20
18 REA BIOČIĆ 0
19 MIA PATRICIA ŠARAC 0
20 NATALI JELOVIĆ 0
21 NIKOLA ROTIM 0

 

DV „NEVEN “ KAŠTEL SUĆURAC

10 – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 PETRA RAŠIĆ 170
2 LANA RAŠIĆ 160
3 TOMA JERKUNICA 115
4 TONI PERKOVIĆ 100
5 MARTA BAGARIĆ 100
6 VIKTORIJA JANKOVIĆ 100
7 JURE GLAVAŠ 95
8 HANA BRALIĆ 95
9 JURE BRALIĆ 95

 

ODBIJENA DJECA

IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
10 BRUNO KATAVIĆ 80
11 MARIJETA BATINA 80
12 ANTE ELEZ 80
13 LUKA RADOVIĆ 80
14 PETRA PLETIKOSA 80
15 ANAMARIJA ŠETKA 80
16 LOVRE ČEKO 80
17 DAMJAN JERKUNICA 80
18 ANAMARIJA VARNICA 50
19 GABRIJELA BOLJAT 50
20 PETAR MUŽINIĆ 0
21 MATE BRČIĆ 0
22 IVAN ŠIKIĆ 0
23 MARIN PLEPEL 0

 

 

DV „TAMARIS “ KAŠTEL GOMILICA

 JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 LEA MARIJA ŠKOKIĆ 115
2 GRGO PETAR GRANIĆ 95
3 ADELA HRESTAK 80
4 NIKA CRNJAK 80
5 IVAN JAKIĆ 80
6 DANIJEL TOMIČIĆ 80
7 BRUNO SAMARDŽIĆ 80
8 LASTA LJUBIĆ 80
9 MARGARETA BENČIĆ 80
10 LEO BILIĆ 80
11 DANIEL DOZAN 80
12 ROKO MLAČIĆ 80
13 ROKO PEREŽA 80
14 MARIN MARINOVIĆ 80

 

 ODBIJENA  DJECA

IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
15 ROKO BILIĆ 0
16 NICOL RADUNIĆ 0
17 IVAN RABADAN 0
18 LUKA REŽIĆ 0

 

DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA

6  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

 

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1  DOMINIK DUJMIĆ 100
2 PETAR ŠIRIĆ 95
3 VALENTINA BRNADIĆ 80
4 MIJA BOTIĆ 80
5 LUCIA PAŽANIN 80

 

ODBIJENA DJECA

IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
6 DANIJEL BLAŽEVIĆ 20
7 KARLA KOVAČEVIĆ 20
8 LUKA KOVAČEVIĆ 20
9 ANTONIJA ŠEGVIĆ 15

 

DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA

 5  – SATNI  POPODNEVNI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 TONKICA BARIŠIĆ 100
2 JOSIP GABRIEL SKELIN 100
3 ROKO DUKIĆ 95
4 VITA JURETIĆ 80
5 MAGDALENA JURETIĆ 80

 

ODBIJENA DJECA

IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
6 MISLAV ANDABAK 40
7 ZVONIMIR ANDRIĆ 20
8 LANA MAROVIĆ 20
9 IVANA BUDIŠIN 20

 

DV „TAMARIS“ KAŠTEL GOMILICA

3  – SATNI  POPODNEVNI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

 

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 SARA ČUBRIKOVIĆ ROKOV 95
2 EMA JUKIĆ 95
3 SUNČICA ALFIREVIĆ 90
4 KARLO VIDOŠEVIĆ 75
5 IVA DUKIĆ 35
6 LUKA GRGANTOV 20
7 LANA PEJIĆ 20
8 ANTONIJO FILIPOVIĆ 20
9 IVANO ŠALOV 15
10 FRANE DRAŽIN 0
11 MIJA MILIN 0
12 LAURA NOVAK 0

 

DV „MENDULA“ KAŠTEL KAMBELOVAC

6  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 TONI ZOKO 125
2 EMA TOMAS 100
3 LENA BARAČ 100
4 DORA LIVAJA 100
5 KORINA BARAČ 100
6 GABRIJELA DRAGUN 95

 

ODBIJENA DJECA

IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
7 KARLO RADALJ 80
8 ANTEA CAREV 80
9 TEREZIJA KOLAK 80
10 VANA LJUBIĆ 80
11 STIPE RADMAN 80
12 MANUELA MIĆANOVIĆ 20
13 MARITA RADNIĆ 20
14 ROZA KAPOV 0
15 LANA MARIJA SUBOTIĆ 0

 

DV „MENDULA“ KAŠTEL KAMBELOVAC

 5  – SATNI POPODNEVNI   PROGRAM

 

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 KARLA RUNJIĆ 160
2 MIHOVIL TOPIĆ 80
3 NOA BEDALOV 80
4 LANA TERZIĆ 80
5 PETRA JURIĆ 80

 

ODBIJENA DJECA

6 IVO ŠARIĆ 75
7 STIPO ŠARIĆ 75
8 LANA RADOŠ 35
9 NIKOLA SUNKO 20
10 DAMJAN KAPOV 0

 

DV „TRATINČICA “ KAŠTEL KAMBELOVAC

JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 KARMEN ZOKO 125
2 NIKOLA PLEČAŠ 100
3 TEA ČIKE 100
4 VICE DUDAN 95
5 ELI TADIN 95
6 ANA MARIJA ČURAK 80
7 RITA KRALJEVIĆ 80
8 MAGALI DUDAN 80
9 SOFIA ČOTA 80
10 DINO ANČIĆ 80
11 KARLA SMOLJO 80
12 LUKA KELAVA 80
13 BOŽE ŠAMADAN 80

ODBIJENA DJECA

14 ROKO RADALJ 20
15 KLARA PRKUT 0

 

DV „SMOKVICA“ KAŠTEL KAMBELOVAC

JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 KLARA GRANIĆ 95
2 STIPE SERDARUŠIĆ 95
3 KARLO IVČEVIĆ 80
4 ROKO BRATINČEVIĆ 80
5 LUKA RADIĆ 80
6 ŠIME VUČKOVIĆ 80
7 ANTE LEMO DRMALO 80
8 LANA LJUBIČIĆ 80
9 LUKA BARUN 40

 

ODBIJENA DJECA

10 MARIJETA ČALETA 0

 

DV „TREŠNJICA “ KAŠTEL LUKŠIĆ

10  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 PAOLA GRUJICA 80
2 NATALI ARGENTIN 80
3 DARIO KLARIĆ 80
4 ANTE BALOV 80
5 TOMA PELJIĆ 80
6 JELENA KELAVA 80
7 KARMEN JAKOVAC 80

 

ODBIJENA DJECA

IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
8 ROKO LUGNAN 20
9 MIJA DRAGUN 20
10 MAJA PERICA 20
11 MARIN TEKLIĆ 15
12 ANJA TEKLIĆ 15

 

DV „TREŠNJICA “ KAŠTEL LUKŠIĆ

6  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 TONI RAPIĆ 115
2 PAULA BOTIĆ 100
3 MATEA GRGURIĆ 100
4 PETRA PRNJAK 95
5 ANA PRNJAK 95
6 JELENA KOUDELA 95
7 MARKO MALEŠ 80
8 ANTE SENJANIN 80
9 MARTA IVIĆ 80
10 MARČELA VRTLAR 80

 

ODBIJENA DJECA

11 VITA MALEŠ 80
12 KARMEN MILIĆ 45
13 LUCIJA MILIĆ 45
14 ANDRIJA PATRLJ 25
15 PETRA ŽIVANOVIĆ 20
16 ANTONIA BALOV 20
17 NORA GRACIN 0
18 ANTON BEZIĆ 0

 

DV „TREŠNJICA “ KAŠTEL LUKŠIĆ

5  – SATNI  POPODNEVNI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 TINA BARBIĆ 140
2 ILIJA MAMUT 100
3 MONIKA ČABRAJA 100
4 KARMEN KAPITANOVIĆ 80
5 FILIP BUČAN 80
6 RUŽICA KROKAR 80
7 JOSIP MUSTAFIĆ 80
8 ŠIME RADUNIĆ 80
9 JOSIP DOGAN 65
10 MARKO GELO 60
11 IVANO ŠIMUNOVIĆ 60
12 KATARINA KELAM 60
13 MARIN JURIĆ 60
14 EMANUELA PETRUŠIĆ 35
15 KORINA PETRUŠIĆ 35
16 NIKO KRIŽAN 30
17 ANTE PELIVAN 20
18 MARINKO VRŽINA 20
19 MARTIN DUVNJAK 20
20 ANA VRANJEŠ 15
21 MARIJETA BURIĆ 0
22 LEONA SUDAR 0

 

DJECA ČIJI ZAHTIJEVI NISU RAZMATRANI

A)     DJECA IZ DRUGIH GRADOVA I OPĆINA

14 TEA MAGDALENA ŠUBAŠIĆ

 

DV „MASLINA “ KAŠTEL STARI – „KUĆA SABLJIĆ

JASLICE

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 LUKA LISTEŠ 100
2 LANA SIRIĆ 100
3 MILE ROSO 95
4 BORIS ČATLAK 95
5 NIKOLA GAVRIĆ 80
6 MARTA ŠEGEDIN 80
7 ROBERTO GABRIĆ 80
8 PETRA SERAJLIĆ 80
9 TEO VLAJIĆ 80
10 FRANKO DELIĆ 80
11 NIKO MATEŠIĆ 80
12 TOMA CVITANIĆ 80

 

ODBIJENA DJECA

13 EVA ZELIĆ 40
14 STIPE RODIN 20
15 LEONA MRŠE 20

 

DV „MASLINA“ KAŠTEL STARI – KUĆA SABLJIĆ

5  – SATNI  POPODNEVNI   PROGRAM  ( od 13:30 – 18:30)

PRIMLJENA DJECA

 

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 BORNA JAKOVČEVIĆ 100
2 MIJA MARIN 80
3 TINA PERIŠIN 80
4 TOMISLAV IVANDA 35
5 IVANA KURTOVIĆ 35

 

 

ODBIJENA DJECA

6 DOMAGOJ FILIPOVIĆ 0
7 LUCIJANA ČATLAK 0
8 NIKOLINA KRIVIĆ 0
9 DANIJEL KRIVIĆ 0

 

 

DV „MASLINA“ KAŠTEL STARI – KUĆA SABLJIĆ

5  – SATNI  POPODNEVNI  PROGRAM  ( od 16:00- 21:00)

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 LUCIJA ŠKARICA 80
2 ZVONIMIR VRDOLJAK 35
3
4

 

DV „ŽIŽULA “ KAŠTEL STARI

10  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 ANA DJIRLIĆ 155
2 CVITA BENUTIĆ 140
3 TEREZA PERA 120
4 MIJA KOZLICA 80
5 IVAN GRUBIŠIĆ 80
6 NINA KUZMANIĆ 80

 

ODBIJENA DJECA

7 ELA GROZDANIĆ 20
8 SARA VUJEVIĆ 0

 

DV „ŽIŽULA “ KAŠTEL STARI

5   – SATNI  POPODNEVNI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

 

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 JOZO VUJEVA 150
2 LUCIJAN MATIJAŠ 100
3 IVA BENUTIĆ 95
4 ANTONELA PAŠALIĆ 95
5 MERSIHA SMAJLOVIĆ 80
6 LUKA KASALO 80
7 MARIJA KRIVIĆ 80
8 DAVID ČALIĆ 80
9 JOSIP ROSO 75
10 ELA MATIJAŠ 40
11 MARKO BARIČEVIĆ 20
12 LANA CVITKOVIĆ 20

 

 

ODBIJENA DJECA

13 DAMIR PERA 0
14 ŠPIRO PERA 0
15 DINO ZEKIĆ 0

 

DV „KOŠTELA“ KAŠTEL NOVI

10  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 MARINO KLEIN 140
2 ANTE ČAGALJ 115
3 NINA SUČIĆ 100
4 BORNA KONTA 100
5 ANTONIO MATEJ GVERIĆ 100
6 MARTA VUJEVIĆ 100
7 IVAN VIDOVIĆ 80
8 FANI DUJMOV 80

DJECA ČIJI ZAHTIJEVI NISU RAZMATRANI (DJECA KOJA DO 1.9. 2014 NE PUNE  3 GODINE)

IME I PREZIME DJETETA
9 DOMAGOJ ČAGALJ
10 PETRA KARANUŠIĆ
11 MARKO KOC

 

DV „MASLINA 2 “ KAŠTEL ŠTAFILIĆ

10  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 ANTE KRIŠTO 140
2 MARTA BAŠIĆ 100
3 TONI BOTIĆ 80
4 TONI IVAKIĆ 80
5 TONI TABAK 80
6 SARA RADMAN LIVAJA 80
7 NEVA STRIZE 80

 

DV „VIŠNJICA“ KAŠTEL STARI

 6  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 ELA MILJAK 115
2 DAKINI ČORTOLOMAN 100
3 IVAN MATAS 80
4 LANA LOVRIĆ 80
5 LUCIJA MUJAN 80
6 IVANA DOBRIĆ 80
7 JOSIP ĐAPIĆ 80
8 ANTONIO MARKOVINA 80

 

ODBIJENA DJECA

9 DUJE ČOVIĆ 20
10 IVANO PAJDEK 20
11 IVAN ČOVIĆ 0
12 ANTONIO MILJAK 0
13 NIKOLINA VANČURA 0
14 MATIAS ČOSIĆ 0

 

DV „MURTILICA “ KAŠTEL NOVI- RUDINE

6  – SATNI  JUTARNJI  PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 NINA GRBEŠA 150
2 BRANKO ŠERIĆ 140
3 SARA IVKOVIĆ 95
4 IVANO KURTOVIĆ 95
5 MATE LUČIĆ 80
6 DAVID KRIŽANOVIĆ 80
7 LOVRE ZEKIĆ 80

 

ODBIJENA DJECA

8 KATJA ZELIĆ 40
9 LUCIJA VUKOREPA 20
10 DORA MATIĆ 20
11 MARKO IVIĆ 20
12 ZVONIMIR GUČEK 0
13 ROSA PUHAR 0

 

 

DV „MURTILICA “ KAŠTEL NOVI- RUDINE

5  – SATNI POPODNEVNI   PROGRAM

PRIMLJENA DJECA

RED.BROJ IME I PREZIME DJETETA BROJ BODOVA
1 ANTEA ČALJKUŠIĆ 100
2 VANESA BERIĆ 90
3 GABRIJELA ZOKO 90
4 AURORA JURIĆ 80
5 PETAR MARTINOVIĆ 80
6 MATEA RADIĆ 80
7 FILIP BAJIĆ 75
8 ZVONIMIR KOVAČEVIĆ 75
9 EMANUEL KOPAČ 60
10 KRISTINA MIJATOVIĆ 45
11 FRANO ČALJKUŠIĆ (IVAN I ANĐELA-roditelji) 35

 

ODBIJENA DJECA

12 LJUBICA DOTLIĆ 0
13 FRANO ČALJKUŠIĆ(IVICA I MORENA-roditelji) 0

 

 

NAŠI VRTIĆI