-VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA- Cijene programa predškolskog odgoja i Osnova za umanjenje mjesečne cijene usluge DV “Kaštela”

  1 rujna, 2023

Sukladno članku 6. Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV “Kaštela” od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 19/23) roditelji – korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa predškolskog odgoja mjesečno, za svako dijete, na način kako slijedi:

  • REDOVITI 10-SATNI JASLIČNI PROGRAM – 88 €
  • REDOVITI 10-SATNI VRTIĆKI PROGRAM – 81 €
  • 6-SATNI PROGRAM – 48 €

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA – naplaćuje se dodatnih 20 € na cijenu 10-satnog vrtićkog programa

 

U prilogu ove objave nalazi se dokument s Osnovama za umanjenje mjesečne cijene usluge DV “Kaštela”, te Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje.

Roditelji – korisnici usluge koji ostvaruju pravo na umanjenje mjesečne cijene usluge dječjeg vrtića mogu podnijeti Zahtjev za umanjenje mjesečnog sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga DV “Kaštela (preuzima se na web stranici DV “Kaštela”) uz dostavu traženih priloga kojima se dokazuje pojedini kriterij na način da cjelokupnu dokumentaciju dostave

NAJKASNIJE DO PETKA, 15. rujna 2023.

NA MAIL ADRESU:

pisarnica@dv-kastela.hr

U PROTIVNOM ĆE PLAĆATI PUNU MJESEČNU CIJENU USLUGE DV “KAŠTELA”


 

 

NAŠI VRTIĆI