Zahtjev za nastavak korištenja usluga i premještaj djeteta u pedagoškoj godini 2024./2025.

  4 ožujka, 2024

Poštovani roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića „Kaštela“,

sukladno članku 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Kaštela“ od 24. veljače 2023., Klasa: 007-01/23- 02/00001, Ur.broj: 2181-4-2- 3-00004, obavještavamo

RODITELJE-KORISNIKE USLUGA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA I PREMJEŠTAJ DJETETA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2024./ 2025.

Svi roditelji-korisnici usluga dužni su preuzeti Zahtjev (kod odgojitelja), te isti zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti odgojitelju u odgojno – obrazovnu skupinu koju dijete pohađa u razdoblju 11. – 15. ožujka 2024.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića „Kaštela“ i premještaj djeteta u pedagoškoj 2024./2025.godini moraju ispuniti svi roditelji-korisnici usluga „Dječjeg vrtića“ Kaštela:

  1. Roditelj-korisnik usluga čije je dijete upisano u 6 satni program (ispunjavaju samo Zahtjev bez dostave dokumentacije);
  2. Roditelj-korisnik usluga čije je dijete upisano u 10 satni jaslični program;
  3. Roditelj-korisnik usluga čije je dijete upisano u 10 satni vrtićki program;
  4. Roditelj-korisnik usluga čije je dijete upisano u 6 satni program, a koji Zahtjevom traži uslugu premještaja djeteta iz 6 satnog u 10 satni program.

Roditelji-korisnici usluga navedeni pod točkama 2. 3. i 4. dužni su uz Zahtjev priložit sljedeću dokumentaciju:

  • Potvrda/ elektronički zapis o prebivalištu MUP RH PU Kaštela ili presliku osobne iskaznice za dijete i roditelje;
  • Potvrda/elektronički zapis o radnom statusu roditelja najmanje 3 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva (potvrda/ elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva, odnosno jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu (ovjereni prijevod), ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu);
  • Potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika roditelja (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)

Napomena:

– Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
– Roditelj-korisnik usluga dužan je podmiriti dugovanja Ustanovi u trenutku predaje Zahtjeva
– Sukladno članku 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Kaštela, djetetu će se omogućiti promjena programa ili odgojno-obrazovne skupine ukoliko u ustanovi postoje uvjeti za takav premještaj

Uprava Dječjeg vrtića „Kaštela“

NAŠI VRTIĆI